I usikre og lukkede tider som denne er det spesielt viktig å hjelpe barn og unge som har det vanskelig. RVTS har derfor lansert nye Snakke sammen, som vil gjøre det lettere å tørre å snakke med barn du tenker kan ha blitt utsatt for overgrep, vold eller annen form for omsorgssvikt. 

Snakke sammen er et øvingsverktøy for handlingskompetanse. Man kan øve på simulerte samtaler, enten alene eller sammen med kolleger.

Snakke sammen er tilgjengelig på Snakkemedbarn.no

Les mer på RVTSvest