Kriminalomsorgen Oslo friomsorgskontor har i samarbeid med Cynergi Film & TV laget en kortfilm som viser hvordan det kan være å gjennomføre en samfunnsstraff.

I filmen møter vi Aleksander som forteller hva samfunnsstraffen hadde å si for hans endringsprosess og tilbakeføring. Filmen viser hvor viktig det er med relasjon, tillit, mestring og tverrfaglig samarbeide for å få en ny start på livet.