Redd Barna har lansert en film fortalt på tegnspråk om en jente som har blitt utsatt for seksuelle overgrep fra faren sin. Filmen ble lansert under Redd Barnas «Forstyrringsuker», der organisasjonen setter fokus på forebygging og bekjempelse av seksuelle overgrep mot barn i hele landet.

Filmen ble lansert på en spennende rettighetsfrokost som også inneholdt tre paneldebatter om temaet seksuelle overgrep og funksjonsnedsettelser. Blant annet fikk publikum høre råd og anbefalinger fra Norges Døveforbunds Ungdom, Unge Funksjonshemmede og Norges Handikapforbunds Ungdom. Alle trakk frem viktigheten av tilpasset informasjon til barn med funksjonsnedsettelser, og at det gar vært en mangel på dette tidligere.

Barn med funksjonsnedsettelser kan ha en høyere risiko for å bli utsatt for seksuelle overgrep, og kan ha mindre mulighet til å si ifra til en trygg voksen om overgrepet. Dette er den første filmen på tegnspråk om temaet, og filmen er laget i samarbeid med Norges Døveforbunds Ungdom. De har i flere år arbeidet med å forebygge at overgrep skjer i egen organisasjon, og med hvordan overgrep skal håndteres. Unge Funksjonshemmede har også jobbet med tematikken i flere år, og har blant annet laget et e-læringsverktøy for unge, lærere og helsepersonell som skal lanseres i desember.

Tilstede var også John-Ingvard Kristiansen fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, som blant annet informerte om deres retningslinjer for ansatte som jobber med barn og unge med funksjonsnedsettelser.

Filmen vil inngå i Redd Barnas undervisningsmateriell. I filmen forteller skuespiller Isaac Emanuel Jacobsen historien til en ungdom som har blitt utsatt for overgrep. Filmen er produsert av Døves Media, finansiert av Bufdir, vil inngå i Redd Barnas undervisningsopplegg, og er en del av NDFU sitt prosjekt Trygg Organisasjon. Se filmen her.

Det arrangeres en rekke arrangementer i forbindelse med Redd Barnas forstyrringsuker. Les mer på deres nettsider.