Dette er den første norske boken om vold i nære relasjoner med mangfold som tema. 12 forskere fra ulike universiteter og institusjoner har bidratt med forskningsbasert kunnskap for å belyse vold i nære relasjoner i et mangfoldsperspektiv. 

I antologien finner vi kapitler om partnervold, vold i andre relasjoner, vold mot skeive med innvandrerbakgrunn, omfang av vold og overgrep mot samer og ikke-samer samt erfaringer fra barn og unge. Denne boken vil være nyttig for forskere, studenter, ansatte i hjelpeapparatet og andre med interesse for vold og overgrep i nære relasjoner.

Boken kan leses her, og kapitlene kan også lastes ned hver for seg.