Akkurat som fysisk helse må psykisk helse styrkes og trenes opp. Det må forebygges framfor å repareres. Ved siden av hjemmet er skolen den aller viktigste arenaen for å forebygge psykiske helseplager. Det er der størsteparten av hverdagen leves for dagens barn og unge. RVTS lanserer her en lærebok om temaet Folkehelse og Livsmestring i skolen.

Dette er den første boken fra RVTS i en serie på tre om folkehelse og livsmestring i skolen. Bøkene skal hjelpe ansatte i skolen til å få livsmestring til å bli en naturlig del av skolehverdagen og til å tro på egen betydning som relasjonsbyggere, samfunnsbyggere og forebyggere. De neste to bøkene vil bli utgitt i løpet av 2019.

Les mer om bok 1 på nettsida til RVTS Sør.