Gjennom Bufdirs søknadsportal kan frivillige organisasjoner, private aktører eller offentlige instanser søke om støtte til barn og unge som er berørt av fattigdomsproblemer. I statsbudsjettet for 2021 er det satt av 350 millioner kroner til utprøving av av metoder og arbeidsmodeller og koordinering av samarbeid mellom tjenestene.

I Oslo er bydelene Alna, Bjerke, Gamle Oslo, Grorud, Grünerløkka, Sagene, Stovner og Søndre Nordstrand utvalgt.

Søknadsfrist er 4. desember.

Les mer om tilskuddsordningen på Bufdir.