Nasjonal konferanse om å forebygge vold i nære relasjoner 2019

På oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet arrangerer Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging (Kfk) den tredje nasjonale konferansen om å forebygge vold i nære relasjoner. 

Tid: Onsdag 22. mai 2019 kl. 09:00-15:30. 

Registrering fra 08:30 

Sted: Oslo Kongressenter, Folkets hus, Youngs gate 21, 0181 Oslo

Konferansen er fulltegnet.

Ferdig program for konferansen

Mer om konferansen

Bekreftede innledere/temaer :

 • Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM) – Istanbulkonvensjonens betydning for forebygging av vold i nære relasjoner i Norge
 • Veterinærhøgskolen – «Sammenhengene mellom vold i nære relasjoner og vold mot dyr»
 • Oslo Sanitetsforening – «Ressursvenner – guider til ny giv»
 • Nationellt Centrum för kvinnofrid – Erfaringer fra «Webbkurs om våld»
 • Likestillingssenteret – «Trygg i egen seksualitet» og «Viktig interessant person (VIP)»
 • Alternativ til vold (ATV), Stavanger – «Å legge voldsoppveksten bak seg»
 • Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet ved RVTS Øst – Erfaringer med «SNAKKE» og «Jeg vet»
 • Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress – Kommunale handlingsplaner mot vold i nære relasjoner
 • Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge –«MST-CAN: Tryggere familier»
 • NOVA –«Besøksforbud – et virksomt beskyttelsestiltak for voldsutsatte?»
 • Regionalt kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri ved Oslo Universitetssykehus – «Er det noen som har forhøyet risiko for å bli utsatt for vold i flere parforhold? En systematisk litteraturstudie»
 • Sant/usant – «Scener fra oppveksten» og «Emilieprosjektet»
 • St.Olavs Hospital, avd. Brøset Kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri. SIFER.no – «Høyrisiko partnervold; Hva gjør vi?»
 • Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress – «Dinutvei.no og avvergerplikten»

Målet for konferansen er å øke kunnskap om forebygging av vold i nære relasjoner, både fra et forskningsperspektiv og fra praksis.

Målgruppe for konferansen er forskere, behandlere, kommunalt tilsatte, frivillige organisasjoner, politikere og praktikere som ønsker mer kunnskap om å forebygge vold i nære relasjoner.

Konferansier er Anna Marie Seljebø, seniorrådgiver ved Kompetansesenter for Kriminalitetsforebygging.

Det vil bli servert rundstykker, kaffe og te ved ankomst, og en minglelunsj med wraps, te og kaffe. Konferansen er gratis.

Henvendelser eller spørsmål kan sendes til: post@kriminalitetsforebygging.no

Omtale av konferansen i 2018 og presentasjoner fra innlederne finnes her.

Om Kfk

En av kjerneoppgavene til Kfk er å bidra til kompetanseheving om kriminalitetsforebygging. I tillegg skal Kfk være en rådgiver og pådriver, samt inspirere til tverrfaglig samarbeid. Senteret er en del av Sekretariatet for konfliktrådene og er underlagt Justis- og beredskapsdepartementet.

Fant du det du lette etter?

JaNei