Omtale av konferansen 2019

På oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet arrangerte Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging (Kfk) den tredje nasjonale konferansen om å forebygge vold i nære relasjoner. Konferansen var fulltegnet. 

Konferansen fant sted den 22. mai 2019, fra kl. 09:00-15:30. 

Sted: Oslo Kongressenter, Folkets hus, Youngs gate 21, 0181 Oslo

Ferdig program for konferansen

Disse holdt innlegg på konferansen:

 • Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM) – Istanbulkonvensjonens betydning for forebygging av vold i nære relasjoner i Norge
 • Veterinærhøgskolen – «Sammenhengene mellom vold i nære relasjoner og vold mot dyr»
 • Oslo Sanitetsforening – «Ressursvenner – guider til ny giv»
 • Nationellt Centrum för kvinnofrid – Erfaringer fra «Webbkurs om våld»
 • Likestillingssenteret – «Trygg i egen seksualitet» og «Viktig interessant person (VIP)»
 • Alternativ til vold (ATV), Stavanger – «Å legge voldsoppveksten bak seg»
 • Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet ved RVTS Øst – Erfaringer med «SNAKKE» og «Jeg vet»
 • Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress – Kommunale handlingsplaner mot vold i nære relasjoner
 • Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge –«MST-CAN: Tryggere familier»
 • NOVA –«Besøksforbud – et virksomt beskyttelsestiltak for voldsutsatte?»
 • Regionalt kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri ved Oslo Universitetssykehus – «Er det noen som har forhøyet risiko for å bli utsatt for vold i flere parforhold? En systematisk litteraturstudie»
 • Sant/usant – «Scener fra oppveksten» og «Emilieprosjektet»
 • St.Olavs Hospital, avd. Brøset Kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri. SIFER.no – «Høyrisiko partnervold; Hva gjør vi?»
 • Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress – «Dinutvei.no og avvergerplikten»

Målet for konferansen var å øke kunnskap om forebygging av vold i nære relasjoner, både fra et forskningsperspektiv og fra praksis.

Målgruppe for konferansen var forskere, behandlere, kommunalt tilsatte, frivillige organisasjoner, politikere og praktikere som ønsker mer kunnskap om å forebygge vold i nære relasjoner.

Konferansier var Anna Marie Seljebø, seniorrådgiver ved Kompetansesenter for Kriminalitetsforebygging.

Omtale av konferansen i 2018 og presentasjoner fra innlederne finnes her.

  Fant du det du lette etter?

  JaNei