Danel Hammer og Ole Bredesen Nordfjell fra Reform – ressurssenter for menn forteller om prosjektene «Menn også!» og «Under radaren». Gjennom prosjektene jobber Reform med å styrke krisesentrenes tilbud til menn, og med å avdekke hva slags vold eldre menn kan oppleve. Filmen er nå tilgjengelig for alle. 

Om filmen

Se filmen med undertekster her.

Se filmen uten undertekster her. 

Hjelpeapparatet fanger i liten grad opp utsatte menn, og mange som kunne ha nytte av det bruker ikke krisesentrene. Ole og Danel deler sine tanker om hva som skal til for at hjelpeapparatet skal klare å fange opp disse mennene og gi dem hjelp. Filmen omhandler også de spesielle utfordringene som menn, og eldre menn, står i når de er utsatt for vold fra en av sine nærmeste. 

Relevante lenker og artikler:

Om innlederne:

Danel Hammer er samfunnspsykolog og rådgiver i Reform. Hun jobber med temaer knyttet til menn utsatt for partnervold, ungdoms kjærestevold og vold mot eldre, hjemmeboende menn.

Ole Bredesen Nordfjell er sosiolog og fagsjef i Reform. Han har bred erfaring med kunnskaps- og utviklingsprosjekter om gutter, menn og likestilling. Gutter og menn utsatt for vold er et av temaene som Nordfjell jobber og har jobbet mye med.