En lite gjennomtenkt handling i forbindelse med dårlig fyll kan sette store begrensninger for fremtiden din, advarer politijurist Yvonne Schilling.

I noen grupper er det kult å ikke ha respekt for politiet eller autoritetspersoner. Men i mange tilfeller hvor ungdom havner i arresten, kan det rett og slett være at de har havnet i en uheldig situasjon. Som for eksempel når en fest kommer ut av kontroll og politiet må gripe inn, en av ungdommene er overstadig beruset eller har fått i seg et narkotisk stoff, og han eller hun går til angrep på politibetjenten.

Disse situasjonene er ikke uvanlige, forteller politijurist Yvonne Schilling i Øst politidistrikt. Hun har fagansvar for alle ungdomssaker i distriktet. Hun har sett flere av tilfellene som beskrevet over.

Skal reageres strengt

For å bli siktet eller dømt for vold mot en polititjenesteperson, trenger man ikke engang å være i fysisk kontakt:

– Forsøk på å slå, forsøk på å sparke eller forsøk på å spytte gjelder som fullbyrdet handling. Det vil si at selv et forsøk vil kunne gi ubetinget fengsel i inntil 21 dager, forteller Schilling.

Konfliktrådet

Riksadvokaten har gjort det klart at det er nulltoleranse i saker som omhandler vold mot politiet. Men i ungdomssaker forteller Schilling at hun vet at det utøves litt skjønn, hvor man forsøker å gi ungdommen noen sjanser før man faktisk anmelder. Sakene det handler om er ungdom i alderen 15 til 18 år. Barn blir ikke satt i fengsel, og i saker med de yngste ungdommene blir det funnet alternative reaksjoner.

  • Det kan være samfunnsstraff, men også ungdomsoppfølging. Har vedkommende begått flere kriminelle handlinger, vil ungdomsstraff være ytterste konsekvens.

Les mer fra artikkelen i Dagsavisen her.