Justis- og beredskapsminister Tor Mikkel Wara overrakte i dag blomst til Lise Sannerud, som ble utnevnt i statsråd til ny direktør i Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI). Wara fremhevet at KDI  nå får en meget kompetent, faglig sterk og resultatorientert leder. Etaten er i endring, og jeg er trygg på at den nye direktøren vil bidra kontruktivt inn i den videre utviklingen av kriminalomsorgen, sier han.

Vi  gratulere vår direktør Lise Sannerud med ny stilling.  Hun er en resultatorientert og dyktig leder. Hun har utrettet mye på den korte tiden hun har vært direktør i Sekretariatet for konfliktrådet – Sfk og for Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging – Kfk.

Hun har tidligere jobbet både i kriminalomsorgen, på ulike ledernivåer og har solid erfaring. Før hun tiltrådte som direktør for Sfk var hun blant annet HR-direktør i Skattedirektoratet (2011-2017) og kommunalsjef i Frogn kommune (2008-2011).

Hun har en master og Management fra Handelshøgskolen BI og en cand.mag i Administrasjon og ledelse fra Diakonhjemmets høyskole i 1991. Sannerud er utdannet sosionom fra Sosialhøyskolen på Diakonhjemmet (1984).

Deler av teksten er hentet fra regjeringen.no, der du kan lese mer.