Som et alternativ til den årlige konferansen om å forebygge vold i nære relasjoner har Sekretariatet for konfliktrådene fått laget syv filmer med spennende temaer og innledere. Alle syv filmene ligger nå ute, sammen med en kortfilm der alle innlederne presenteres. 

Sekretariatet for konfliktrådene arrangerer på oppdrag av Justis- og beredskapsdepartementet en årlig nasjonal konferanse om å forebygge vold i nære relasjoner. Grunnet Covid-19 situasjonen har dette ikke vært mulig i år.

Vi har i stedet for en fysisk konferanse benyttet anledningen til å lage filmer som handler om å forebygge vold i nære relasjoner. Filmene er laget som korte foredrag, som vi håper vil ha en levetid langt utover «annerledesåret» 2020. Filmene ble lansert her på www.kriminalitetsforebygging.no den 9. – 11. desember.

Se kortfilm der alle innlederne blir presentert her. 

Filmene har fem hovedtemaer og innledere: 

Vi håper dere vil se på filmene og hjelpe oss med å spre informasjon i deres ulike kanaler. Vi håper at filmene når et bredt publikum, og oppfordrer dere til å bruke filmene til refleksjon både alene og samlet, uansett om dette skjer fysisk eller digitalt.

Cynergi Film & TV har laget filmene for oss – tusen takk for godt samarbeid! Vi takker også alle de utrolig dyktige innlederne som har laget filmene sammen med oss.