Nasjonal konferanse om å forebygge vold i nære relasjoner

Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging har fått i oppdrag av Justis- og beredskapsdepartementet å arrangere en årlig konferanse om å forebygge vold i nære relasjoner. Helt fra 2017 har årlig 300 deltakere deltatt – både fra praksisfeltet, forskning og frivillige organisasjoner til en dag med faglig påfyll fra varierte og spennende innledere. 

I 2020 vil konferansen arrangeres den 27.mai

Fant du det du lette etter?

JaNei