Nasjonal konferanse om å forebygge vold i nære relasjoner

Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging har fått i oppdrag av Justis- og beredskapsdepartementet å arrangere en årlig konferanse om å forebygge vold i nære relasjoner. Helt fra 2017 har årlig 300 deltakere deltatt – både fra praksisfeltet, forskning og frivillige organisasjoner til en dag med faglig påfyll fra varierte og spennende innledere. 

2020-konferansen skulle opprinnelig avholdes 27. mai. I forbindelse med Covid-19 pandemien har Sfk i samråd med Justis- og beredskapsdepartementet valgt å gjennomføre et digitalt alternativ. 

Vi vil formidle relevant kunnskap om å forebygge vold i nære relasjoner gjennom å lage filmer med relevante innledere. Årets innledere er fra Reform, NKVTS, Politihøgskolen, Hjelpekilden og Brøset kompetansesenter. Filmene ble laget i november, og publiseres i uke 50 her på www.kriminalitetsforebygging.no. 

    Fant du det du lette etter?

    JaNei