Tidligere kurs og konferanser

2021

April

26.-27. april: Frivillighetskonferansen, Fagfokus, Lillestrøm

14-15. april: Råd för framtiden 2021, Brottsförebyggande rådet (BRÅ), Karlstad

7. april: TryggEst-konferansen 2021, Bufdir, Oslo

Mars

18. mars: Menneskehandel eller utnytting av sårbare, RVTS Nord, Bodø

16.-17. mars: Sammen om mestring av vold og seksuallovbruddsproblematikk, RVTS Nord, nettbasert konferanse

15.-16. mars: Manglende boevne, Fagfokus, Lillestrøm

11. mars: Alor nettverkssamling, Korus-Vest, Bergen

11. mars: Play it right – et samtaleverktøy for å snakke med ungdom om seksualitet. RVTS Øst, streames direkte på deres Facebookside (ingen påmelding nødvendig)

8.-9. mars: Dagsenterkonferansen 2021, Fagfokus, Gardermoen

Februar

24. februar: Verksted for arbeid med arbeidsplassens rutiner knyttet til æresrelatert vold og negativ sosial kontroll, RVTS Midt m.fl., Møre og Romsdal. Workshopen blir digital.

24. februar: Webinar om samtalar med barn og unge om vald og overgrep, RVTS Vest

19. februar: Webinar om PROFESOR – et kartleggingsverktøy i arbeidet med barn og unge voksne som har utøvd grenseoverskridende seksuelle handlinger, RVTS Vest

19. februar: Menneskehandel eller utnytting av sårbare, RVTS, Nord, Bodø

17. februar: Verksted for kommunens arbeid med handlingsplan, vold i nære relasjoner, inkl. æresrelatert vold og negativ sosial kontroll. RVTS Midt m.fl., digital deltakelse for kommuner i Trøndelag og Møre og Romsdal

10. februar: Tilbakeføringskonferansen 2020, Røde Kors/Nettverk etter soning, Oslo

9. februar: Safer Internett Day 2021: Foreldreskap og digitale medier. Digitalt arrangement, Medietilsynet

9. februar: Rapportlansering: Eldre menn utsatt for vold i nære relasjoner, Reform ressurssenter for menn, digitalt arrangement

5. februar: Bekymringsfull seksuell atferd hos barn og unge, RVTS Vest, Webinar

4.-5. februar: Miljøterapikonferansen, Fagfokus, Gardermoen

Januar

28. januar: Januarkonferansen om vold og seksuelle overgrep 2021, RVTS Nord, Tromsø

27. januar: Sinnemestring Brøset-modellen 202, RVTS Øst, Oslo

25.-26. januar: Barn som pårørende, Fagfokus, Lillestrøm

22. januar: Fagdag om forebygging av trusler og vold i møte med tjenestemottaker, Fagfokus, Webinar

21. januar: Kurslederkurs i Snakkemedbarn.no, RVTS Øst,Oslo

6. januar: Webinar – Hva viser forskning om konsekvenser av koronapandemien for barn og unge? Bufdir, digitalt

2020

Desember

16. desember: Videokurs om narkotika, Akan, Zoom

16. desember: Webinar om sosial kontroll, Norske Kvinners Sanitetsforening, Zoom

15. desember: Samtaler med barn og unge om vald og overgrep, RVTS Vest, webinar

15. desember: «Ett glass mindre»- Desemberkonferansen 2020, Actis, digitalt på Zoom

11. desember: Rapportlansering: Seksuell utnyttelse på digitale plattformer, Light up Norway, Zoom

11. desember: Webinar: Negativ sosial kontroll og æresrelatert vald, RVTS Vest

10. desember: Menneskehandel eller utnyttelse av sårbare, RVTS Nord o.a., Bodø

9. desember: Lunsjwebinar: Porno + vold mot kvinner = sant? Norske Kvinners Sanitetsforening og Lightup Norway, Zoom

8.-10. desember: Ruskunnskap, KRUS, Lillestrøm

3.-4. desember: Skolenærvær Bodø, JobbAktiv, Bodø

3. desember: Å leve med hatprat – en hverdag for mange med funksjonsnedsettelser, Fafos youtubekanal

2. desember: Oppvekstkonferanse, webinar, Fylkesmannen i Rogaland

1.-3. desember: Barn&unge-kongressen 2020, Digital kongress, Helsedirektoratet m.fl.

November

30. november – 5. desember: REstART Festival, The European Forum for Restorative Justice (EFRJ), Festivalen holdes online på Zoo platform

30. november-1. desember: Ung velferd. Om ungdom, utenforskap og arbeid, JobbAktiv, Gardermoen

30. november: Lunsjwebinar: Vold mot gravide, Den norske jordmorforening og Norske kvinners Sanitetsforening

27. november: Fagdag om Sosial kontroll og Menneskehandel, RVTS Nord, Tromsø

26. november: Vold i hjemmet: Hva kan gjøres? Internasjonalt seminar/Kvinnefronten Tromsø/Tromsø Søroptimistene 

25. november: «Det må jo ha vært min egen skyld» Om utenforskap hos barn og unge. Lansering av delrapport. Voksne for Barn, Facebook

24. november: Hvordan fremme et trygt og godt skolemiljø?, Fylkesmannen i  Troms og Finnmark, digitalt på Teams

23. november: Fagseminar om forskningsbasert implementeringskunnskap, NKVTS/RBUP Øst og Sør, Oslo

20. november: Redd Barna Webinar og utdeling av Barnerettighetsprisen: barn utsatt for vold og overgrep – får de god nok hjelp? 

19.-20. november: Fordypningskurs i Motiverende Samtale (MI), KoRus Vest, Bergen

19. november:  Fagdag om forebygging av trusler og vold i møte med tjenestemottaker, Fagfokus, webinar

19. november: TryggEst-konferansen 2020, Bufdir, Oslo (flyttet til april 2021)

18., 19. og 20. november: Nasjonal mentoropplæring om forebygging av radikalisering og v oldelig ekstremisme 2020 – Samling 3, RVTS Vest, Bergen
Les mer om mentoropplæringen

12. november: Doping, kriminalitet og forebygging, og selvmedisinering blant unge. Digitalt nasjonalt seminar, Antidoping Norge 

12. november: Forebygging av (digital) vold og ekstremisme blant ungdom, RVTS Nord, webinar

12. november: Webinar om medieskadelighet, deltakelse via Zoom, Universitetet i Oslo

12. november: Forebygging av vold og ekstremisme blant ungdom, RVTS Nord, Webinar

11. november: Onlinekurs om vanskjøtsel og mishandling av dyr og mennesker: avdekking, håndtering og tverrfaglig samarbeid, NMBU, Webinar

10.-11. november: Digitalt Nasjonalt KOM seminar om menneskehandel 2020, KOM/RVTS nord, nettbasert.

10. november: Vold i nære relasjoner, Fylkesmannen i Innlandet, Webinar

9.-10. november: Barnevernskonferansen 2020, JobbAktiv, Gardermoen.

9. november: Ungdatakonferansen 2020, NOVA. Konferansen strømmes.

6. november: Barn og unges situasjon etter rusreformen, Forbudet mot rusgift, Oslo

5. november: Fagdag for lavterskeltiltak om utnyttelse og menneskehandel, RVTS Øst, Oslo

4., 5. og 6. november: Nasjonal mentoropplæring om forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme 2020 – Samling 2, RVTS Vest, Bergen
Les mer om mentoropplæringen

4. november: Fagsamling for barneverntenestene i Vestland, Barneverntenesta, Bergen

4. november: Fag- og erfaringssamling om unge, KRUS, Lillestrøm

3.-4. november: Læringsmiljøkonferansen, Læringsmiljøsenteret, webinar

2.-3. november: Regional konferanse (digitalt) om negativ sosial kontroll og æresrelatert vold, RVTS Midt, for Trøndelag og Møre og Romsdal

Oktober

28. og 29. oktober og 3. november: Mental health and radicalisation, RVTS Sør, kurs/webinar

29.-30. oktober: Barnevernkonferansen 2020, Fylkesmannen i Nordland, Bodø

27.-29 oktober: MI gruppeterapi, KoRus Vest, Bergen

28. oktober: Fag- og erfaringssamling for rusmestringsenhetene og andre rusenheter, KRUS, Lillestrøm

27. oktober: Cannabis og lansering av Weedensenteret.no – et sted for ungdom som lurer, Helsedirektoratet, webinar

20. -21. oktober: Barns beste – forebygging av vold og overgrep mot barn og unge, Fylkesmenn i nord/RTVS, webinar

19.-20. oktober: Skolevegringskonferansen 2020, JobbAktiv, Gardermoen (utsatt fra mai)

19.-20. oktober: Ungt utenforskap, JobbAktiv, Gardermoen

19.-20. oktober: Sorg og traumer, JobbAktiv, Gardermoen

16. oktober: Fagdag for lavterskeltiltak om utnyttelse og menneskehandel, RVTS Øst, Oslo (flyttet til 5. november)

15. oktober: Ut av selvskading. Veier til forståelse. ISOP Seminarer, Oslo 

14., 15. og 16. oktober: Nasjonal mentoropplæring om forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme 2020 – Samling 1, RVTS Vest, Bergen
Les mer om mentoropplæringen

13. oktober: «Jeg skulle hatt BUP i en koffert» – om en psykisk helsetjeneste tilpasset barn og unges behov, Barneombudet, sendes direkte via Facebook

12.-13. oktober: Samling for regionale radikaliseringskoordinatorer, KRUS, Lillestrøm

7. oktober: Livskvalitet – lansering av Norges første befolkningsundersøkelse – webinar, Helsedirektoratet

7. oktober: Sinnemestring Brøset Modellen 2020, RVTS Øst, Oslo 

7. oktober: Konferansen om seksuallovbrudd – straff og oppfølging, KRUS, Lillestrøm

September

30. september: Motiverende intervju (MI), Korus Nord, digitalt

28.-29. september: Vold i eldreomsorgen, JobbAktiv, Gardermoen

28.-29. september: ADHD i skolen, JobbAktiv, Gardermoen

25. september: Fagkonferanse om Rusreformen – hvordan ivareta alle?, Actis, Oslo

23. september: Barnet og Rusen 2020, KoRus Sør. Konferansen holdes på nett.

22. september: BRÅ’s webinarier om brottsförebyggande arbete. 

21. september: Webinar om nasjonal faglig retningslinje for tidlig oppdagelse av utsatte barn og unge, Helsedirektoratet

18. september: Menneskehandel. Utnyttelse av sårbare personer, RVTS Øst, Oslo  

18. september: Digitalt frokostseminar «Vi gjør krevende oppgaver enklere (om Play it right og PROFESOR, RVTS Øst og RVTS Vest, digitalt frokostseminar

17. september: Vold og kontroll i minoritetsnorske familier, Velferdsforskningsinstituttet NOVA Oslo Met, Oslo

10.-11. september: Septemberkonferansen – Traumer og rus, RVTS Vest, Bergen (Flyttet til september 2021)

9. september: Webinar om lansering av oppvekstprofiler, Helsedirektoratet

7. september: Boklansering: Klokhet om vold og overgrep, Universitetsforlaget, Oslo.

1.-2. september: Tidlig Inn opplæringsprogram for etablerte kommuner – region Vestland sør, KoRus Vest, Bergen

1. september: Gatenær 2020 (webinar), KORUS, Oslo

Juni

23. juni: Forebygging av voldelig ekstremisme i forskning og praksis, UiO/Norges forskningsråd, Oslo

17. juni: Inddragelse af udsatte unge i den kommunale sagsbehandling, VIVE, online webinar

Mai

26. mai:  Ungdoms erfaring med porno på nett, Røde kors, se opptak fra de digitale rapportlanseringene.

26. mai: Barneperspektivet i Nav: Korleis kan Nav arbeide for å betre situasjonen for utsette barn og unge? Fylkesmannen i Rogaland, Stavanger

25.-26. mai: Barnevernkonferansen 2020, JobbAktiv, Gardermoen

25.-26. mai: Skolevegringskonferansen, JobbAktiv, Gardermoen

25.-26. mai: Barn i Midt-konferansen, RVTS Midt, Trondheim

19. mai: Pressemøte om nye tall på deling av nakenbilder blant barn og unge, Medietilsynet, Oslo

12. mai: Utnyttelse av sårbare personer. Kan det være menneskehandel? RVTS øst, Oslo

7.-8. mai: Karriereveiledning i skolen – Elever i riktig retning, JobbAktiv, Gardermoen

4.-6. mai: NSfK forskerseminar: Sexual Violence in the Nordic Countries, NSfK, Halden

4. mai: IMDis integreringskonferanse 2020, IMDi, Oslo

April

28.-30 april: Barn & Unge-kongressen, NUBU, Bergen

Mars

26. mars: Vold og kontroll i minoritetsnorske familier, NOVA, Oslo

26. mars: Erfaringsseminar barne- og ungdomskriminalitet, Justis- og beredskapsdepartementet, Oslo

25. mars: Fagdag for lavterskeltiltak om utnyttelse og menneskehandel, RVTS Øst, Oslo

24.-25. mars: Barn, unge og kriminalitet, Folkehelseinstituttet/Bufdir, Oslo

23.-24. mars: Integreringskonferansen 2020, JobbAktiv, Gardermoen

23.-24. mars: Ungt utenforskap 2020, JobbAktiv, Gardermoen

18. mars: Trøbbel i velferdsstatens grenseflater – innovasjon for bedre samordnet innsats for utsatte barn og unge, FAFO, Oslo

16.-17. mars: ADHD i skolen, JobbAktiv, Gardermoen

11. mars: Dagskurs: Fra sunn til skadelig seksualitet, dette må du vite, RVTS Øst, Oslo

9.-10. mars: Konferansen om manglende boevne. En konferanse om rus, psykiatri og boligmestring. JobbAktiv, Gardermoen

Februar

25. februar: Fokus på far, RBUP m.fl, Oslo

24. februar: Sammen om bolig – hvordan lykkes når den som skal bo kan medføre en voldsrisiko? Fafo, Oslo

13.-14. februar: Skolenærvær 2020, JobbAktiv, Harstad

7. februar:  Temadag med Alyas Karmani: «Korleis skape betre dialog mellom tenester og ungdommar/familiar med etnisk minoritets- og/eller flyktningbakgrunn?» RVTS, Bergen

4. februar: Betydningen av en trygg tilknytning, Rusfri Oppvekst, Kristiansand

3.-4. februar: Pårørendesamarbeid. En tverrfaglig konferanse om samarbeid og støtte, JobbAktiv, Oslo

Januar

29.-30. januar: Sinnemestring Brøsetmodellen, RVTS Vest, Bergen. Se flere samlinger våren 2020.

27.-28. januar: Frivillighetskonferansen. Fra utenforskap til inkludering. JobbAktiv, Gardermoen

27.-28. januar: Karriereveiledningskonferansen, JobbAktiv, Gardermoen

9. januar: Januarkonferansen om digital vold, RVTS, Tromsø

2019

Desember

12. desember: Desemberkonferansen 2019: Cannabis – fra forebygging til behandling, Actis, Oslo

12. desember: Udsatte unge – barrierer og muligheder for uddannelse og job, VIVE, København

10. desember: Konferanse om samarbeid og samordning i arbeidet mot vold i nære relasjoner, RVTS Sør, Kristiansand

5.-6. desember: Inkluderende felleskap og tverrfaglig samarbeid – hvordan lykkes med bedre tverrfaglig samhandling rundt utsatte barn og unge? Helsedirektoratet, Lillestrøm

3. desember: Jubileumskonferanse om vold i nære relasjoner, UiT, Tromsø

November

28. november: Innsiden av miljøet – Ungdom og utenforskap, Plattform/Røde kors/arkivet, Kristiansand

27.-28. november: Recoverykonferansen. En konferanse for deg som jobber innenfor psykisk helse/rus. JobbAktiv, Gardermoen.

27. november: Lucy Smiths barnerettighetsdag 2019, Barneombudet m.fl., Oslo

25.-26. november: Integreringsløftet 2019. En konferanse om sysselsetting, kompetanse og utenforskap, JobbAktiv. Gardermoen

25.-26. november: Barnevern – erfaringskonferanse, JobbAktiv, Gardermoen

25.-26. november: Fagverksted: Hvordan kan helseutfordringer og negativ sosial kontroll hindre gode kvalifiseringsløp for nyankomne flyktninger og innvandrere? IMDi, Gardermoen

21. november: Hvordan forstå og forebygge høyreekstremisme?, RVTS Vest, Bergen

21. november: Et blikk på positiv og negativ sosial kontroll, RVTS Vest, Bergen

20. november: Negativ sosial kontroll – er det noe å snakke om i Innlandet? IMDI m.fl., Hamar

19.-20. november: Problematisk og skadelig seksuell atferd hos barn og ungdom (Samling 3), RVTS Sør, Kristiansand

19. november: Forebygging av seksuelle overgrep mot barn. Stiklestad

18.-19. november: BUFF-seminar: ”Ungdomskriminalitet” Forebyggende innsats – en forutsetning for å hindre marginalisering og utenforskap, Sandefjord (Seminaret er forbeholdt Oslo og Akershus

13.-14. november: Nordisk konferanse om vold og behandling 2019, Alternativ til vold, Oslo

13. november: Ungdata-konferansen, NOVA, Oslo

11. november: Bolig over livsløpet – like sjanser? NOVA, Oslo

9. november: RVTS Nord –Januarkonferansen:  «Digital vold» – Tromsø

8.november: Ungdomsforeldre – en kompleks og endret rolle, Bufdir, Oslo

5. november: Fagdager om radikalisering, fagdag 2: Radikalisering, voldelig ekstremisme og antistatlig ekstremisme, Gjøvik  kommune, Gjøvik

1. november: Istanbulkonvensjonen og voldsprogrammet, KUN, Oslo

Oktober

31. oktober: Den nasjonale barnevernkonferansen 2019. Bufdir, Oslo

30.-31. oktober: Storbykonferansen, OsloMet, Oslo

30.-31. oktober: Miljøterapikonferansen, JobbAktiv, Gardermoen

28.-29. oktober: 1000 første dager. En konferanse om den viktigste tiden for de viktigste personene. JobbAktiv, Gardermoen

28.-29. oktober: Fagverksted: Hvordan kan helseutfordringer og negativ sosial kontrollhindre gode kvalifiseringsløp for nyankomne flyktninger og innvandrere? IMDi, Gardermoen

28.-29. oktober: Ungdomskonferansen, Bufdir, Oslo

24.-25. oktober:  Jubileumskonferansen: Såret som liten, sårbar som stor – Forstå og forhindre vold, radikalisering, ensomhet og utenforskap, Bergen 

24.-25. oktober: Konferanse om vold og overgrep mot sped- og småbarn, Bufetat, Værnes

23.-24. oktober: Inkluderingskompetanse. Inkluderingsdugnaden 2019, OsloMet m.fl., Gardermoen

23. oktober NKVTS : Lansering av ungdomsundersøkelsen om vold og overgrep uevo: Oslo

22.-23. oktober: Integreringsløftet 2019. En konferanse om sysselsetting, kompetanse og utenforskap. JobbAktiv. Bergen

22. oktober: Nasjonalkonferansen 2019: Møte mellom generasjoner – minoritetsperspektiv på kjønnslikestilling og familierelasjoner i endring, MIRA, Oslo
Se konferanseprogrammet

22. oktober: Den nasjonale konferansen mot radikalisering og voldelig ekstremisme 2019, Sør-Vest politidistrikt, Stavanger kommune og Politidirektoratet, Stavanger

21.-22. oktober: Barnevern – en erfaringskonferanse, JobbAktiv, Gardermoen

16.-18. oktober: Internasjonal skolevegringskonferanse, INSA, Holmenkollen

16. oktober: Konferanse om radikalisering som kan føre til voldelig ekstremisme, KRUS – Lillestrøm

15. oktober: TryggEst, Vold og overgrep hos mennesker med autisme og/eller utviklingshemming, RVTS Øst, Oslo

11.-12. oktober: Alcohol and other drugs in a changing society, NordAN, Helsinki

10.-11. oktober: Institusjonskonferansen 2019. Samhandling i miljøterapien – vekst og utvikling for og med barn og ungdom, Norsk Barnevernsamband, Gardermoen

10.-11. oktober: Opplæring for veiledere i ICPD. For ansatte i kommuner som har mottatt integreringstilskudd. Kurset holdes også i november og desember, IMDi, Hellerudsletta

8.-9. oktober: SNAKKE kurslederkurs. Et verktøy for å øve på samtaler med barn, RVTS Øst, Oslo

2. oktober: Et helt vanlig barn – er det en utrydningstruet art? Utdanningsforbundet, Stavanger

September

26. september: Kurs i AIM Basic – et program for oppfølging av barn og unge med en skadelig seksuell atferd. RVTS, Stavanger. Kursene holdes også i Bergen og Florø.

25. september: Skal vi «stå i det» for enhver pris – eller bør vi rette mer oppmerksomhet på forebygging og ivaretakelse? ISOP, Oslo

24.-26. september: Barnevernkonferansen 2019. Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Geiranger

24. september: Kommunalt arbeid med vold i nære relasjoner, NKVTS, Oslo

24. september: Endringsagenter. Begrensninger og muligheter i arbeidet med negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse, RVTS Vest, Bergen

24. september: Fagkonferanse om menneskehandel, RVTS Vest, Stavanger

24. september: Fagdager om radikalisering Fagdag 1: Hatkriminalitet – fra kjøkkenbordet til internett, Gjøvik kommune, Gjøvik

24. september: Den nasjonale integreringskonferansen 2019, Kunnskapsdepartementet, Oslo (kun inviterte deltakere kan  melde seg på)

23.-24. september: Unge med psykiske lidelser og løsninger i arbeidslivet, JobbAktiv, Lillestrøm

19.-20. september: Fagverksted: Hvordan kan helseutfordringer og negativ sosial kontroll hindre gode kvalifiseringsløp for nyankomne flyktninger og innvandrere, IMDi, Trondheim

19. september: Sikkerhetskonferansen 19, Næringslivets sikkerhetsråd, Oslo

17. – 19. september: Sinnemestring Brøset-modellen 2019. Se flere samlinger i 2019 og 2020. RVTS Vest, Bergen

13. september: Fagseminar om unge lovbrytere, fengsling og forvaring av barn, Ungdomsenheten Vest, Bergen

13. september: Mangfolds- og integreringskonferansen 2019, Kultur/Transform, Trondheim

12. september: Frokostseminar: Yngre forskeres erfaringer med internasjonalisering, diskriminering og seksuell trakassering, Akademiet for yngre forskere o.a., Oslo

11.-12. september: Tverrsektorielt samarbeid for helsevennlig samfunnsutvikling, Helsedirektoratet, Bergen.

9.-10. september: Workshop Motherhood & Parenthood, KoRus-Øst/Oppegård kommune, Gardermoen

5.-6. september: Traumer og læring, RVTS Vest, Bergen

4. september: Lanseringsseminar: Sammenhengen mellom helse og levekår blant innvandrere, Folkehelseinstituttet, Oslo

4. september: Forskningsfrokost: Hva vet vi om ekstremisme? Forskningsrådet, Oslo

2.-3. september: Rus og følelser. Fylkesmannen i Oslo og Viken,  Sundvolden Hotel

1.- 4. september: 3rd European Conference on Domestic Violence, NOVA og NKVTS, Oslo

August

29. august: Kurslederkurs: Radikalisering og voldelig ekstremisme, RVTS Øst, Oslo

22. august: Ungdomsstraff og ungdomsoppfølging – evaluering av de nye straffereaksjonene for ungdom. Justis- og beredsskapsdepartementet, Oslo.

21. august: Kl 12:00-15:00. Seminar om Cannabis, Litteraturhuset, Oslo

16. august: Unges stemme i forskningen – UEVO-studien, om barn- og unges erfaringer med vold og overgrep, Arendalsuka/NKVTS, Arendal

16. august: Basiskurs i rus, tegn og symptomer, kartlegging og samtaleteknikk rundt rusproblematikk, KoRus-Sør, Sandefjord

Juni

20. juni: Rapportlansering om sammenhenger mellom vold i parforhold, kjønn, makt og likestilling.

19.-21. juni: Internasjonal konferanse om barns og ungdoms hverdagsliv, OsloMet, Oslo

18. juni: Kjærestevold i Norden, NKVTS, Oslo – Se opptak fra konferansen

13.-14. juni: To dagers ABC-kurs om traumesensitivt arbeid med barn og unge , RVTS Øst, Oslo

13.-14. juni: «De er alle barn» – nasjonal konferanse om skadelig seksuell atferd, RVTS Øst, Oslo

13.-14. juni: Arbeid i møte med vold og trusler, JobbAktiv, Gardermoen

13.-14. juni: Seksuelle overgrep 2019. Avdekking, forebygging og håndtering av seksuelle overgrep mot barn og unge. JobbAktiv, Gardermoen

13. juniErfaringssamling om unge i kriminalomsorgen KRUS

13. juni: Et blikk på positiv og negativ sosial kontroll. Å forstå for å forebygge, RVTS Vest, Bergen

10.-12. juni: The Stockholm Criminology Symposium, BRÅ, Stockholm. Se opptak fra symposiet.

6.-7. juni: «Fra avmakt til styrke». Den 21. nordiske konferansen for behandlere som arbeider med traumatiserte flyktninger, Transkulturelt senter i Stavanger og Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning, Stavanger

5. juni: Nasjonal oppvekstkonferanse 2019. Fylkesmannen i Rogaland, Stavanger

Mai

31. mai: Hinas kamp om ære. Et seminar om æresrelatert vold, IMDI og RVTS Vest, Bergen

29. mai: Mentornettverksamling om radikalisering og voldelig ekstremisme, RVTS Vest, Bergen

23.mai: «Nyttige verktøy i samtaler med personer som har utøvd vold», Stiftelsen Tryggere, Oslo

22. mai: Den nasjonale konferansen om å forebygge vold i nære relasjoner, Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging, Oslo

14.-15. mai: «It Takes a Village…», Voksne for Barn oa. Oslo

13. mai: Kartlegging av behandlingstiltak for personer som er utsatt for eller utøver vold, NKVTS, Oslo

8.-10. mai: Nordisk konferanse – kriminologi, NSfK, Helsingør Danmark

7. mai: «Å ta vare på seg selv», Stiftelsen Tryggere, Oslo 

April

30. april: Lansering av rapporten «Barn i Norge 2019: Identitet», Voksne for barn, Oslo.

29.-30. april: Utenlandske statsborgere, KRUS, Lillestrøm 

26. april: Hva kan de skandinaviske landene lære av hverandre for å lykkes bedre med å integrere nyankomne flyktninger? OsloMet, Oslo

10.-11. april: AIM2 Utredning, RVTS Vest, Stavanger

9.-10. april: Radikalisering som kan føre til voldelig ekstremisme – KRUS, Lillestrøm

8.-9. april: Prosjektlederdagene, JobbAktiv, Gardermoen

5. april: Musikk mot utenforskap, OsloMet, Oslo

3.- 4. april: Råd för framtiden 2019, BRÅ, Gøteborg

3. april: Nettverkssamling for sinnemestringsterapeuter (Brøset), RVTS Vest, Bergen 

2.-3. april: Den årlige nettverkskonferansen for likestilling og mangfold i universitets- og høgskolesektoren, KIF, Tromsø

1.-2. april: Strafferettskonferansen i Loen 2019, Kriminalomsorgen 2,0?, Kriminalomsorgen region vest

Mars

28. mars: Frykt, sinne og høyrepopulisme, Institutt for samfunnsforskning, Oslo

25.-26. mars: Integreringskonferansen 2019 – Skreddersøm for bedre integrering. JobbAktiv, Gardermoen.

21. mars: Presentasjon av rapporten «Vold i oppveksten: Varige spor? Se opptak av seminaret!

15. marsSkadelig seksuell atferd – Regional samling/veiledning Østfold og Follo, RVTS Øst, Fredrikstad 

14.-15. mars: Vold og seksuelle overgrep mot barn. Et praksisnært kurs for ansatte i barnehage, skoler, helsestasjon og barnevern: Forebygging, avdekking og oppfølging, JobbAktiv, Bergen

14. mars: Barneperspektivsamtalen – når barn er pårørende, Voksne for Barn, Oslo Kurset holdes også andre steder i landet.

12.-13. mars: PKF-konferansen “Innblikk i norske tilstander”, Thon hotel airport, Gardermoen

12.-13. mars: Kurs i Assessment Intervention Moving-on 2 (AIM2) behandling, RVTS Midt, Trondheim

11.-12. mars: Autisme i skolen. En konferanse for alle som arbeider med elever. JobbAktiv, Gardermoen

11.-12. mars: Barnevernskonferansen 2019. Slik håndterer vi de vanskelige sakene. JobbAktiv, Gardermoen

7. mars: Skilsmissegrupper i skolen (gruppeleder), Voksne for Barn, Oslo. Kurset holdes også i Alta.

6. mars: AIM Basic Awareness (Grunnleggende fagkunnskap om skedelig seksuell atferd blant barn/ungdom, RVTS Vest, Haugesund

6. mars: Barneombudets dag, OsloMet, Oslo 

5.-6 mars. Motiverende samtale – MI – (del 1), KRUS, Lillestrøm

5. mars: Kurs i Ungdomscoaching – å bygge psykisk helse, Voksne for Barn, Stavanger. Kurset holdes også i Oslo, Bodø og Bergen.

Februar 

13. februar: Erfaringssamling om ungdomsstraff, KRUS, Lillestrøm    

13. februar: Integreringskonferanse 2019, IMDI, Gardermoen

12. februarSkadelig seksuell atferd– Regional samling/veiledning, RVTS Øst, Oslo 

11.-12. februar: Oppfølging av barn og familier i krise, JobbAktiv, Bergen

11. februar: Rapportlansering: Erfaringer med hatytringer og hets blant LHBT-personer og øvrig befolkning, Institutt for samfunnsforskning, Oslo 

7. februar: Hvordan kan internett et godt sted for barn og unge? Konferanse og markering av Safer Internet Day, Barnevakten og Mobbeombudet i Hordaland, Bergen 

7. februar: AIM Basic Awareness (Grunnleggende fagkunnskap om skadelig seksuell atferd blant barn/ungdom. RVTS Vest, Stavanger

5.-6. februar: Konferansen om manglende boevne. En konferanse om rus, psykiatri og boligmestring. JobbAktiv, Gardermoen.

5. februar: Skal – skal ikke… barn på sosiale medier. Konferanse og markering av Safer Internet Day , Medietilsynet, Kulturhuset, Oslo

4.-8. februar: Seminarrekken Voldsrisiko 2019, SIFER, Bergen 

Januar

31. januar: Formiddagsseminar: Hvordan lykkes vi best med inkludering?, Nationaltheatret møtesenter, Oslo     

30. januar: Psykologisk førstehjelp for foreldre 4-7 år, Voksne for Barn, Oslo. Kurset holdes også andre steder i landet

30. januar: Frokostseminar: Levekår blant skeive med innvandrerbakgrunn i Norge, Skeiv Verden, Oslo 

30. januar: Betydningen av foreldreinvolvering i forebyggende arbeid, IOGT Sterk og Klar, Oslo

30. jan-1.febr: Flerkulturell forståelse, KRUS, Lillestrøm 

29. januar: Psykologisk førstehjelp for foreldre 8-18 år, Voksne for Barn, Oslo. Kurset holdet også andre steder i landet.

25. januar:  Fafo-frokost med rapportlansering: I fraværsgrensens dødvinkel, Borggata 2B på Grønland i Oslo 

24. januar: Frokostseminar: Politiets arbeid mot radikalisering og voldelig ekstremisme, NKVTS, Oslo  

23. januar: Svinn, underslag og andre økonomiske misligheter, Næringslivets Sikkerhetsråd, Tønsberg 

16. januar: Lansering av Fafo-rapporten «Migrasjon, foreldreskap og sosial kontroll, IMDI, Oslo

17. januar: Hva er ungdomsvennlige velferdstjenester? Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Oslo

17. januar: Barnevernsbarn: Hva kan vi lære av de som har lykkes? NOVA, Oslo

8. januar: Januarkonferansen om vold og seksuelle overgrep, 2019, RVTS Nord, Tromsø

2018

Desember

19. desember: Frokost med Bernt: Er ondskap en sjukdom? UiO, Oslo

13. desember: SAMSVAR: Muligheter og hindringer for barn i lavinntekstfamilier, OsloMet, Oslo

13. desember: Nasjonal konferanse om gode modeller for samarbeid og samhandling i arbeidet mot vold i nære relasjoner, Justis- og beredskapsdepartementet og RVTS Vest, Bergen

12. desember: Fagkonferanse: Forebygging etter rusreformen, Actis, Oslo

12. desember: Nasjonal konferanse om kvinner under kriminalomsorgens ansvar, KRUS, Oslo

11.-13. desember: Ruskunnskap, KRUS, Lillestrøm

11. desember: Forebygging av digital vold og digitale krenkelser, Stiftelsen Tryggere, Oslo

10. desember: Frokostmøte: Taushet tar liv – sammen kan vi bekjempe vold, Likestillings- og diskrimineringsombudet og Krisesentersekretariatet, Oslo

10. desember: NIM markerer FNs menneskerettighetsdag (med fokus på vold og overgrep mot kvinner), Norges institusjon for menneskerettigheter, Oslo

7. desember: Fagdag om negativ sosial kontroll, IMDi, Bergen

7. desember: Eldre som blir utsatt for vold i nære relasjoner, Krisesenter Vest IKS, Likestillings- og diskrimineringsombudet og Krisesentersekretariatet, Haugesund

6. desember: Samverkan för ensamkommande barn och unga, Socialstyrelsen, Stockholm

6. desember: Fagdag om menneskehandel: Om å gå nærmere i et uoversiktlig landskap, RVTS Sør, Kristiansand

6. desember: Rapportlansering: Nettovergrep mot barn – et samfunnsproblem? OsloMet, Oslo

5.-6. desember: Fagkonferanse om vold i nære relasjoner – Sinnemestring Brøset er 20 år, St. Olavs Hospital avdeling Brøset Kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri m.fl., Værnes

5. desember: Tidliga och samordnade insatser för barn och unga, Socialstyrelsen, Stockholm

3.-4. desember: Ungt utenforskap 2018 – Bergen. En konferanse om ungdom utenfor skole og arbeid, JobbAktiv, Bergen

 

November

30. november: Dette er ikke gråsone, folkens! Hvordan kan vi forhindre at jenter blir voldtatt? Nationaltheatret, Oslo

29.-30. november: Slik lykkes vi med sysselsetting av innvandrere 2018.  Nye veier og metoder inn i arbeidslivet, JobbAktiv, Gardermoen

29.-30. november: Nordic conference on research on violent extremism: Theory and Practice, Oslo

28.-30. november: Tegn og symptomer på ruspåvirkning. Forbundet Mot Rusgift (FMR), Oslo

28. november: SNAKKE – hvordan bli tryggere og modigere i samtaler med barn? Frokostseminar, RVTS Øst, Oslo

28. november: Tenk tanken: Kan det være menneskehandel? RVTS Øst, Oslo

27.-29. november: Trygghetsuka 2018 i Sarpsborg – mot vold i nære relasjoner, nettverket «Samlet mot vold i nære relasjoner – ikke stykkevis og delt» og Sarpsborg krisesenter

27. -28. november: Ungdom i risiko. «Kunnskap og tiltak i tverretatlig samhandling», RVTS Midt, Stjørdal

27.-28. november: AIM Behandling av barn og unge med skadelig seksuell atferd, RVTS Vest, Bergen

27. november: Boklansering: Menneskerettigheter i barnevernet – konsekvenser for profesjonell praksis og policy, OsloMet, Oslo

27. november:  Fagdager om utenforskap og radikalisering, påmelding.  Se program fra Gjøvik kommune

27. november: Att förebygga våldsbejakande extremism, CVE, Stockholm

26.-27. november: «Fy skam deg?!» Om ungdom og skam. Barne- og Ungdomsfaglig Forum (BUFF), Sandefjord  Påmeldingsfrist 14. november!

23. november: Frokostmøte: Voldtekt i nære relasjoner og i lukkede felleskap, Rød Knapp-alliansen, Oslo

23. november: Tenk tanken – Kan det vera menneskehandel? RVTS Vest, Bergen

22.-23. november: Radikalisering som kan føre til voldelig ekstremisme – fag- og erfaringssamling, KRUS, Oslo

22. november: Lucy Smiths barnerettsdag: Barnets rett til privatliv og beskyttelse av personlig integritet, Universitetet i Oslo

21.-22. november: Effektmåling af sociale indsatser – hvorfor og hvordan? VIVE, København

21. november: Hvordan kan kommunen involvere sivilsamfunnet i integreringsarbeidet? IMDI, Oslo

20. november: Tilbakeføringskonferansen 2018 – Veien ut av statistikken, Nettverk etter soning, Oslo

20. november: Seksuallovbruddskonferanse – forebygging, straff og oppfølging, Kriminalomsorgen region sør og Universitetet i Sørøst-Norge, Campus Vestfold

20. november: Prisutdeling og rettighetsfrokost: Dark Room og veien videre, Redd Barna, Oslo

19.-20. november: Barn som pårørende, JobbAktiv, Gardermoen

15.-16. november: Ungt utenforskap 2018 – Oslo. En konferanse om ungdom utenfor skole og arbeid, JobbAktiv, Gardermoen

15.-16. november: Skolevegringskonferansen. Nasjonal konferanse om skolevegring. JobbAktiv, Gardermoen

15. november: #Metoo – Mangfoldige former for vold mot kvinner, MiRa-senteret, Oslo

15. november: Fagdag: slik snakker du med ungdom om cannabis, KoRus Øst, SLT Moss og Rygge, Rygge ungdomsskole, Gullfunn

13. november: Ungdatakonferansen 2018, NOVA, Sentralen, Oslo

13. november: Mangfold, velferdsstat og frivillighet, Institutt for samfunnsforskning, Oslo

12. november: Nasjonal konferanse om å forebygge vold i nære relasjoner, Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging på vegne av Justis- og beredskapsdepartementet, Oslo 

12. november: Seminar om barn og psykisk helse, Røde kors, Oslo

9. november: Dataspillskonferansen 2018, Medietilsynet, Oslo

9. november: Møter med fienden. Er de også våre barn? Dialogseminar om radikalisering og voldelig ekstremisme, RVTS Sør og Øst, Kristiansand

9. november: Fagdag med tema: Narkotika i skolen, Forbundet Mot Rusgift, Oslo

8. november: Sosial kontroll på tvers, RVTS Sør, Kristiansand

8. november: Sammen skal vi sikre fremtidens helse- og velferdstjenester i Oslo og Akershus, OsloMet, Oslo.

7.-8. november: Hvordan møte psykisk syke og rusavhengige, RIO – Rusmisbrukerenes interesseorganisasjon, Gol

6. november: Demokrati, medborgerskap og forebygging av voldelig ekstremisme i skolen, RVTS Nord, Tromsø

6. november: Webbinarium om brottsförebyggande arbete, BRÅ’s webside

6. november: Fagdag om cannabis, rus og traumer, Fylkesmannen i Oslo og Akershus og Oppegård kommune, The Well, Sofiemyr

5. november: Sociale indsatser koster – men koster det mer at lade være? VIVE, København

1. november: Markering av 1 årsdagen for Europarådets konvensjon om forebyggelse og bekjempelse av vold mot kvinner og vold i nære relasjoner (Istanbulkonvensjonen), KUN på vegne av Justis- og beredskapsdepartementet, Oslo


Oktober

31. oktober – 1. november: Fag og erfaringssamling om unge i kriminalomsorgen, KRUS, Lillestrøm

30.-31. oktober: Konferanse om barn utsett for vald og overgrep, Fylkesmannen i Hordaland, RKBU Vest og RVTS Vest, Bergen

30.-31. oktober: Fagverksted 2018: Kvalifisering – døråner til arbeid, IMDi, Gardermoen

29.-30. oktober: Frivillighetskonferansen – fra utenforskap til inkludering, JobbAktiv, Gardermoen

26. oktober: Fagkonferanse om menneskehandel, RVTS Vest, Bergen

25. oktober: Fagdag i Kristiansand – Vold og seksuelle overgrep blant ungdom, Stiftelsen Tryggere, DIXI Ressurssenter mot voldtekt og Senter for likestilling – Agder, Kristiansand

25. oktober: Boligsosial lederkonferanse 2018 – «Noen barn bor dårlig – er det så farlig, da?» Husbanken, Oslo.

24. oktober: Den nasjonale konferansen mot radikalisering og voldelig ekstremisme 2018, Bergen

23.-24. oktober: Psykiske lidelser og personlighetsforstyrrelser, KRUS, Lillestrøm

23. oktober: Forebygging av radikalisering gjennom inkludering, Bergen kommune, Bergen

22.-23. oktober: Barnehøydekonferansen – kjærlighet og kunnskap i praksis, Oslo

18.-19. oktober: LAR-konferansen, SERAF, Oslo

18.-19. oktober: Jubileumskonferanse, Senter for Krisepsykologi, Bergen

18. oktober: Mobbing i barnehagen – ditt ansvar, KS, Bergen

16. – 17. oktober: Radikalisering som kan føre til voldelig ekstremisme – 2 dagers kurs, KRUS, Lillestrøm

16.-17. oktober: Fagverksted 2018: Kvalifisering – døråpner til arbeid, IMDi, Bergen

16. oktober: Rapportlansering: Skolemiljøets betydning for frafall, Reform, Oslo

16. oktober: Lansering av Veileder for helse- og omsorgstjenestens arbeid med vold i nære relasjoner, NKVTS, Oslo

15. oktober: SSA Grunnkurs: Skadelig seksuelle atferd hos barn og unge, RVTS Øst, Oslo

15. oktober: Kurslederkurs i radikalisering og voldelig ekstremisme, RVTS Øst, Oslo

12. oktober: Sisterhood erfaringskonferanse 2018. Sisterhood, bydel Frogner, Oslo.

9. – 12. oktober: VINN – Motivasjonsprogram for kvinner. Grunnopplæring for programledere, KRUS, Lillestrøm

11. oktober: Mobbing i barnehagen – ditt ansvar, KS. Oslo

10.-11. oktober: Tenk tanken: Kan det være menneskehandel? Regional konferanse innen temaområdene Menneskehandel og Negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse, RVTS Nord, Bodø

10. oktober: Vold, seksuelle krenkelser og overgrep blant ungdom, Stiftelsen Tryggere, Oslo 

9.-10. oktober: Fra silo til horisont – Konferanse om tilbakeføring, KRUS, Lillestrøm

2.-3. oktober: AIM utredning av barn og unge med skadelig seksuell atferd. RVTS Vest, Bergen

September

19.-30. september: Forskningsdagene, hele landet

27.-28. september: Er du klar for fremtidens barnevern? Nasjonal barnevernkonferanse, Bufdir, Oslo   

27. september: Frokostseminar: Barn og unge med problematisk eller skadelig seksuell atferd. Hvordan samarbeider ulike faginstanser på kommunalt og statlig nivå, når et barn eller en ungdom viser bekymringsfull seksuell atferd? NKVTS, Oslo

27. september: Å ta vare på seg selv, Stiftelsen Tryggere, Oslo

26. september 2018: Kickoff for Eigersund kommune sin planprosess knyttet til vold i nære relasjoner, Eigersund kommune og RVTS, Eigersund

26. september: SAMSVAR spesial: Ungdom i 60 minutter, Oslo Met, Oslo

25.-27. september: Barnet & Rusen 2018, KoRus, Sandefjord

25. september: Basiskurs i rus, tegn og symptomer, kartlegging og samtaleteknikk rundt rusmiddelproblematikk , KoRus Sør, Kristiansand

25. september: Fagdager om utenforskap og radikalisering, påmelding.  Se program her:  Gjøvik kommune

24. september: Norske barn og hatefulle ytringer på nett, UiO, Oslo (del av Forskningsdagene)

21. september: Familien i eksil – psykososialt arbeid med familier som har vært på flukt. RBUP, Oslo

20.-21. september: Fagverksted 2018: Kvalifisering – døråpner til arbeid. IMDi, Trondheim

20.-21. september: «Retten til å bestemme over eget liv». Negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse – hva vet vi og hva gjør vi?, RVTS Midt med flere, Trondheim

20. september: Sosial kontroll på tvers, Født Fri, Oslo

20. september: Sikkerhetskonferansen 2018, Næringslivets sikkerhetsråd, Oslo

19.-30. september: Forskningsdagene, hele landet

19.-20. september: Konferanse for SLT koordinatorer og Ungdomskoordinatorer, Drammen. Invitasjon sendes aktuelle deltakere.

19. september: På Tvers-konferansen,  Clarion Hotel og Congress på Gardermoen

18.-19. september: Oppstart nytt kull sinnemestringsterapeuter, RVTS Øst, Oslo

18.-19. september: Grunnkurs i behandlingsarbeid med mannlige utøvere, Alternativ til Vold, Oslo

18. september: FFI-forum: Radikalisering i Skandinavia, Oslo

17. september: SSA Grunnkurs: Skadelig seksuell atferd hos barn og unge, RVTS Øst, Oslo

13. september: Kurs om hvordan en kan arbeide med flyktningeungdom gjennom «Kreative samtalegrupper», RVTS Vest, Bergen

12. september: Tidlig indsats – hva virker? VIVE, København

11.-12. september: Nettverkssamling for sinnemestringsterapeuter 2018, RVTS Sør, Larvik

11. september: AIM Basic – et program for oppfølging av barn og unge med en skadelig seksuell atferd, RVTS Vest, Bergen

11. september: Fagdag om forebygging og bekjemping av vold i nære relasjoner: «Skal vi tale eller skal vi tie?», Sarpsborg krisesenter, Skjeberg 

10.-11. september: SSA Kickoff Sarpsborg: Bekymringsfull/skadelig seksuell atferd hos barn og unge, Fylkesmannen i Østfold og Konfliktrådet i Østfold og Follo i samarbeid med RVTS Øst, Sarpsborg

10. september: Hvordan motvirke mobbing i skolen? OsloMet, Oslo

10. september: Rapportlansering: Sårbarhet og styrke. Barnevernets møte med minoritetsjenter utsatt for vold og sterk kontroll, OsloMet, Oslo

7. september: «Humle kan jo fly!» Mestring og resiliensfremmende arbeid med barn og ungdom med flyktningbakgrunn, RBUP Øst og Sør, Kristiansand

6.-7. september: Behandling SSA AIM, RVTS Øst, V27 og Barnehuset i Oslo, Oslo

6.-7. september: Septemberkonferansen – Traumer og utenforskap, RVTS Vest, Bergen

5.-7. september: Nordisk barnevernkongress: Safety for children: New thinking – New approaches. De nordiske barnevernsambandene, Island

5.-6. september: Konferanse om elektronisk kontroll (EK) – 10 års jubileum, KRUS, Lillestrøm

5.-6. september: Nordisk MINT-forum 2018 (Motivational Interviewing Network of Trainers), Svolvær

5. september: Frokostseminar: SNAKKE – hvordan bli tryggere og modigere i samtaler med barn?, RVTS Øst, Oslo

3. september: Webbasert grunnutdanning i kriminalitetsforebyggende arbeid, Brottsförebyggande rådet (BRÅ)

August

30.-31. august: Innføringskurs i Motiverende samtale, Bergensklinikken, Bergen

29.august-01. september: 18th Annual Conference of the European Society of Criminology, Sarajevo, Bosnia & Herzegovina

28.-30. august: Dialogverksted – Åpne samtaler med unge domfelte/innsatte, KRUS, Lillestrøm

27. august: Hvordan måler vi livskvalitet? Lansering av anbefalinger, Helsedirektoratet, Oslo

20.-22. august: In the best interest of the child: rhetoric or reality? Nordisk forening mot barnemishandling og omsorgssvikt, Færøyene

Juni

21. juni: Nyttige verktøy i samtaler med personer som har utøvd vold, Stiftelsen Tryggere, Oslo

20. juni: Onsdagskurs hos Sex og samfunn: Barns seksuelle utvikling: Hva trenger  vi ikke å bekymre oss for og hva det er vi skal se etter?, Oslo

19. juni: Lansering av Ung i Oslo 2018, NOVA, Oslo

19. juni: Frokostseminar: Forebyggende tiltak mot vold i nære relasjoner, Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress, Oslo

18.-19. juni: Utredning skadelig seksuell atferd AIM (OBS må ha gjennomført grunnkurs SSA), RVTS Øst, V27 og Barnehuset i Oslo, Oslo

15. juni: SAMSVAR: Barn og unges digitale hverdag, Oslo Met, Oslo

14.-16. juni: 10th international conference on RJ, Triana, Albania

14. juni: 50 år med kriminalpolitikk – Debattmøte, KROM – Norsk forening for kriminalreform, Oslo

13.-14. juni: Nasjonale Nettverks – veiledningssamlinger Sinnemestring Brøsetmodellen 2018, Trondheim

12.-14. juni: The Stockholm Criminology Symposium, Stockholm, Sverige

11.-12. juni: Barnehabiliteringskonferansen – Fokus på barn, unge, deres familier og deres tjenester. JobbAktiv, Gardermoen.

11.-12. juni: SSA – Kickoff Hamar: Skadelig seksuell atferd hos barn og unge, Fylkesmennene i Hedmark og Oppland og Barnehuset Hamar i samarbeid med RVTS Øst, Hamar 

11.-12. juni. Seksuelle overgrep. Avdekking, forebygging og håndtering av seksuelle overgrep mot barn og unge, JobbAktiv, Gardermoen

11.-12. juni: Arbeid i møte med vold og trusler i helse- og sosialsektoren. JobbAktiv, Gardermoen

11. juni: Kommunenes arbeid mot vold i nære relasjoner: På vei mot et helhetlig krisesentertilbud? Bufdir, Oslo

7.-8. juni: Operativt politiarbeid i hverdag og krise – I hvilken grad er vi forberedt, hvordan kan vi takle en krise og hvordan går vi videre etter en krise? Forskningskonferansen på Politihøgskolen, Oslo

7. juni: Vold og overgrep blant ungdom, Stiftelsen Tryggere, Oslo

7. juni: Temadag: Metoden ’En vej ind’ for unge med alvorlige kriminalitetsproblemer, Socialstyrelsen, Odense

7. juni: TryggEst (vern av risikoutsatte voksne) oppstartskonferanse, Bufdir, Gardermoen

7. juni: Inspirasjonskonferanse: Motherhood og Parenthood – et pusterom for foreldre til tenåringer! Kolben kulturhus, Kolbotn

7. juni: Frokostseminar: Undersøkelse av dødsstedet ved plutselig og uventet barnedød, NKVTS, Nydalen

6. juni: Fælles om en bedre barndom, Socialstyrelsen, Nyborg

4.-5. juni: Miljøarbeid for barn og unge med problematisk og skadelig seksuell atferd (SSA), RVTS Midt, Trondheim 

1. juni: Nettverk Ungdom, RBUP Øst og Sør, Oslo

Mai

31. mai- 1. juni: Nordisk nettverkskonferanse om barn og unge med problematisk og skadelig seksuell atferd, Oslo

31. mai: Introkurs: Hvordan forebygge hatprat med ungdom? Stopp Hat, Oslo

30.-31. mai: VINN- et motivasjonsprogram for kvinner under kriminalomsorgens ansvar, erfaringssamling, KRUS, Lillestrøm

30.-31. mai: Arbetet mot våld – kunskap, erfarenheter och metoder, Nationell myndighetssamverkan för kvinnofrid, Stockholm

30. mai: BASIS-prosjektets seminar om straffegjennomføring for seksuallovbruddsdømte, SIFER, Oslo

30. mai: Nordic Safe Cities Session, Light on Life, The City of Helsinki, The Nordic Council of Ministers and the Nordic Safe Cities Network, Helsinki

29.-30.mai: Kurs i verktøy for risikovurdering av ungdomskriminalitet (Youth Level of Service – Case Management Inventory (YLS-CMI)), Socialstyrelsen, Odense, Danmark

28.-30. mai: Nordic Implementation Conference, European Implementation Collaborative, København

28.-29. mai: Kjønn, makt og likestilling-ungdomstid i endring?, Barne- og ungdomsfaglig forum våren 2018, Sandefjord 

24. mai: Inspirasjonskonferanse – Hvilken betydning har gode relasjoner for barns utvikling, trivsel, glede og mestring? Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Lillestrøm

23.-24. mai: Problematisk og skadelig seksuell atferd hos barn og ungdom (samling 3), Kurs i AIM2 – Behandling, RTVS Sør, Sandefjord

23. mai: Kurslederkurs – Radikalisering og voldelig ekstremisme, RVTS Øst, Oslo

22. mai: Fra plan til handling – Konferanse om opptrappingsplan mot vold og overgrep 2017-2021. RVTS, Bergen

15.-16. mai: Unge i fengsel og friomsorg, KRUS, Lillestrøm

15. mai: Konferanse om foreldrenes rolle i forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme, EMI, Oslo

14.-16. mai: NSfK Research Seminar 2018, Helsinki, Finland

14. mai: Grunnkurs: Skadelig seksuell atferd hos barn og unge, RVTS Øst, V27 og Barnehuset i Oslo, Oslo 

14. mai: Lectures on Gender and Extremism, Center for Research on Extremism (C-REX), Universetet i Oslo

14. mai: Trygg der jeg bor. Fra svikt og svik til en bedre barndom, RVTS Sør, Larvik

13. mai: The Extreme Gone Mainstream, HL-senteret og C-REX, Oslo

9. mai: Dagskurs for alle som jobber terapeutisk med traumatiserte mennesker, RVTS vest, Bergen

8.-9. mai: Maihaugenkonferansen 2018. «It’s up to you(th): Mangfold gir muligheter», IMDI m fl., Lillehammer

8. mai:  Seminar om unge erfaringskonsulenter, Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Oslo

3. mai: Barnevernkonferansen 2018, Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Klekken.

2.-4. mai: Tegn og symptomer på bruk av narkotika og andre rusgifter, Forbundet mot rusgift, Oslo

April

23.-27. april: Barn & Unge kongressen, Radisson Blue Royal Hotel, Bergen

26. april: Forebygging av digital krenkelse og vold, Stiftelsen Tryggere, Oslo

25.-26. april: Gatenærkonferansen 2018, Korus Oslo, Uteseksjonen i Oslo og Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Ingeniørenes Hus Møtesenter, Oslo

25.-26. april: Vanskjøtsel og mishandling av dyr og mennesker: avdekking, håndtering og tverrfaglig samarbeid, NMBU, Oslo

25.-26. april: Integreringskonferansen 2018. Arbeid som nøkkelen til integrering. JobbAktiv, Gardermoen

24. april: Konfliktrådenes vårseminar: Er personlige møter utdatert?, Litteraturhuset i Oslo

23.-24. april: Strafferettskonferansen: Menneske, monster, moral, mulighet?, Kriminalomsorgen Vest, Loen

20. april: Innafor/uttafor. Fagkonferanse om rus, utenforskap og risikofaktorer. Actis, Oslo.

20. april: Hvordan besvare barn og unges invitasjoner? RBUP, Oslo

20. april: Violent extremism and the role of mental disorder, NUPI, Oslo

19.-20. april: Personlighetsvansker og ruslidelser, Bergensklinikken, Bergen

19.-20. april: Råd för framtiden 2018, Brottsförebyggande rådets nationella konferens om lokalt brottsförebyggande arbete, Örebro

19. april: Trygg der jeg bor – Målrettet og digitalt smart i arbeid med bekjempelse av vold og seksuelle overgrep mot barn og ungdom, RVTS Midt, Trondheim

18.-19. april: Morgendagens største trussel: høyre- eller islamistisk ekstremisme? RVTS Midt, Trondheim

18.-19. april: Fagkonferanse om Recovery – Rus og psykisk helse, Bergensklinikken, Oslo

18. april: Nye rusmidler, KoRus Oslo og Rustelefonen, Oslo1

17. og 18. april: Radikalisering som kan føre til voldelig ekstremisme – 2 dagers kurs. KRUS, Lillestrøm

17. april: Taushetsplikt og samhandling innenfor rus og psykisk helsearbeid, KoRus Sør, Kristiansand

16. april: Seminar om internasjonale barnebortføringssaker for advokater, Justis- og beredskapsdepartementet, Oslo

11.-12. april: Barneansvarlig – Fag- og erfaringsutveksling, KRUS, Lillestrøm

10.-11. april: Barndommen følger deg resten av livet, RVTS Nord m.fl., Tromsø

9.-11. april: Oppstart på kurset: Foreldre på alle strenger, RVTS Sør, Sørlandets kunnskapssenter

10. april: Trygg der jeg bor, RVTS Øst, Oslo

10. april: Seksuelle overgrep mot barn og unge, SMISO, Fjell kommune

9. april: Inkluderende barnehage og skole, regional samling. Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Oslo

7.-8. april: Kurs: Musikkontakt – støttekontakt med fokus på musikk i relasjon med mennesker som har utfordringer knyttet til rusmidler og/eller psykisk helse. Bergensklinikken, Bergen.

5. april: Psykisk helse, migrasjon og rusbehandling, KoRus Oslo, Oslo

Mars

23. mars: Kva ser vi, kva gjer vi. Rettighetsfrokost og boklansering om skolens og barnehagens rolle i å avdekke seksuelle overgrep mot barn, Redd Barna, Oslo. Se opptak av boklanseringen her.

21. mars: «Sammen om ungdommen» – Prosjekt helsehjelp til barn i barnevernsinstitusjoner i Helse Sør-Øst, Helsedirektoratet, Gardermoen

21. mars: Unge, alkohol og stoffer, VIVE, København

21. mars: Kunnskapsbasert praksis i NAV: Å følge oppskrifter eller eksperimentere selv?, OsloMet, Oslo 

20.-21. mars: Rus- hvordan forebygge? KoRus Øst, Gardermoen (for ansatte i kommunene i Hedmark, Oppland, Akershus og Østfold)

20. mars: Sosialarbeiderdagen 2018, OsloMet

15.-16. mars: Kompetansehevingsprogram om vold i nære relasjoner – Samling 2, Molde

14. mars: Frokostseminar: Sosiale medier når terror rammer, Institutt for samfunnsforskning, Oslo

14. mars: Webinar om samarbeid med frivilligheten i nye kommuner, KS og Frivillighet Norge

13.-14. mars: PKF-konferansen 2018 – Den nasjonale møteplassen for kriminalitetsforebyggere, Gardermoen

13.-14. mars: AIM2 Behandling, RVTS Nord, Tromsø

13. mars: Frokostseminar – Barn og medier: seksualitet på nett, Medietilsynet, Oslo

13. mars: Får enslige mindreårige på asylmottak forsvarlig omsorg? Fafo-frokost, Oslo

9. mars: Fagdag med Per Isdal, Sarpsborg krisesenter, Sarpsborg

9. mars: Metoder for tidlig identifisering av risiko hos barn og unge – lansering av rapport, Helsedirektoratet, Oslo

8. mars: Preventing Violence Against Women in the Nordic Countries, KUN, Oslo

8. mars: Fafo 8. mars: Maktmisbruk eller mislykka sjekking?, Fafo, Oslo

7. mars: Straffelov, kjønn og seksualitet. Nasjonalbiblioteket, Oslo.

7. mars: Likestillingsspørsmål på 1-2-3 , CORE, Senter for likestillingsforskning, Oslo

6. mars:  Vi må snakke sammen – Om vold og seksuelle krenkelser mot barn, Barneombudet, Oslo Met 

2. mars: «Er du bekymret, ikke reis!», Hvordan kan man fange opp og bistå unge i Norge som frykter tvangsekteskap eller å bli etterlatt i utlandet mot sin vilje? RVTS Øst og IMDi, Osl

1.-2. mars: Vold, omsorgssvikt og helse blant barn og unge i Norge, Akershus legeforening, Lillestrøm

1. mars: Lovens ofre – minoritetskvinners (u)likestilling i norsk lovverk, MiRA-senteret, Oslo

Februar

28. februar: Nasjonal likestillingskonferanse 2018: #Metoo – hva nå?, Bufdir, Oslo 

27. februar: Fagdag om Flexidentitet, The Well, Oppegård kommune

16. februar: Fafo-frokost med rapportlansering: Fra deltakelse til mestring. Evaluering av nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom, Oslo

15. februar: Kveldsforum: Hvordan få til økt foreldreengasjement i det forebyggende arbeidet mot radikalisering og voldelig ekstremisme, EMI, Oslo

14.-15. februar: Fagdag om negativ sosial kontroll og tvangsekteskap, IMDi Nord og SEIF, Tromsø

12.-13. februar: Kommuneplankonferanse 27 – Innovativ og grønn fremtid, Stavanger lufthavn, Sola

12. februar: Kurslederkurs – Radikalisering og voldelig ekstremisme, RVTS Øst, Oslo

12. februar: Næringslivets sikkerhetsråds (NSR) frokostseminar: Møt ledere fra PST, Kripos og ØKOKRIM, Næringslivets Hus, Oslo

8. februar: Gaming – uskyldig moro? Fagdag om data og videospill, Storsalen i Nes kulturhus, Nes kommune

7. februar: Agendamorgen: For lite politi?, Oslo

7. februar: Hva skjer når unge deler nakenbilder på nett?, Aftenposten, Oslo

7. februar: IDentitet 2018 – IDentitet og ansvar, NorSIS, Oslo

5.-7. februar: Rus og psykisk helse 2018, Faglig forum for helse- og sosialtjenesten, Oslo Kongressenter

6. februar: Safer Internet Day 2018, Medietilsynet Trygg bruk, Oslo

2. februar: Forskningsfrokost: Hva vet vi om barnevernet? Forskningsrådet, Grand Hotel, Oslo

Januar

30.-31. januar: AIM2 Utredning, RVTS Nord, Tromsø

30.-31. januar: Innføringskurs for nye SLT-koordinatorer

29. januar: AIM2 Basic – Kurs om barn og unge med problematisk eller skadelig seksuell atferd, RVTS Nord, Tromsø 

26. januar: Mentornettverkssamling om radikalisering og voldelig ekstremisme, RVTS, Bergen

24. Januar: Fattigdom blant barn i Norge – hva er status?, Bufdir, Oslo

18. januar: Vitenskap mot diskriminering? Om vitenskap og sosial forandring, UIO, Litteraturhuset, Oslo

17. januar: Orientering om støtteordning til frivillige organisasjoners arbeid mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse, IMDI, Oslo

10. januar: ROP-dagen 2018, Nasjonal kompetansetjeneste ROP, Oslo Kongressenter

2017

Desember

19. desember: Menneskehandel: Globalt – nasjonalt – regionalt. Hva ser vi og hva gjør vi? RVTS Midt, Trondheim

14. desember: Fagkonferanse om ungdom og alkohol – Generasjon null tull, Actis, Oslo

14. desember: Frokostseminar: Frivillighet, helse og omsorg, Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig, Oslo

12.-13. desember: Nordisk seminar: Kulturkriminalitet – regelverk og rettspraksis i Norden, Oslo

11. desember: Seminar og rapportlansering: Barn av en digital verden, UNISEF Norge og Telenor, Oslo

8. desember: Hvordan jobbe sammen for mennesker utsatt for vold i nære relasjoner?, Kristiansund

8. desember: Frokostseminar: Vold og overgrep mot eldre personer i Norge, Oslo

7. desember: Frivillighetskonferansen, Oslo

7. desember: Bystemmer: Tactical urbanism and the right to the con/temporary city, Oslo

6.-8. desember: Ruskunnskap. Kriminalomsorgens Høgskole og utdanningssenter KRUS, Lillestrøm

6.-7. desember: Med retten til å bestemme over eget liv. Tema knyttet til tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og negativ sosial kontroll, Kristiansand

6. desember: Fagseminar: Sexkjøp – hva vet vi? Erfaringer og kunnskap om kjøperne, Oslo

5.-6. desember: Nasjonal Akuttkonferanse, Oslo. Foredrag og presentasjoner fra konferansen finner du her.

5. desember: Frokostmøte: æresrelatert vold, negativ sosial kontroll og tvangsekteskap, Imdi, Oslo

5. desember: Nasjonal konferanse om gode modeller for samarbeid og samordning i arbeidet mot vold i nære relasjoner, Tromsø

5. desember: Alkoholkonferanse, Kompetansesenter rus – Oslo

1. desember: Institusjonskonferanse – barnevern, Oslo


November

30. november: Konferanse om internett som arena for seksuelle overgrep, Oslo

30. november: Foreldrekurs om ungdomskjærestevold, Oslo Sanitetsforening, Oslo

30. november-1. desember: Ungas sociala inkludering och delaktighet, Rikskonferansen 2017 (MUCF), Stockholm

29. november-1. desember: Kurs i tegn og symptomer på narkotikapåvirkning, Forbundet Mot Rusgift, Oslo 

29. november-1. desember: Boligsosial konferanse for Oslo, DFDS Seaways

29. november: Hva gjør vi med volden? Hvordan håndterer hjelpe- og kontrollapparatet vold i nære relasjoner? NKVTS og NOVA, Oslo

28. november: Ferskvareseminar: «Vi voldtar og drikker og har det fett» Reform, Oslo

27. november: Kontroll+Alt+Delete: Den digitale volden, Rød Knapp-Alliansen, Oslo

23.-24. november: Oslo Atferdsvitenskapelige konferanse, OAK 2017, Oslo

22.-23. november: Erfaringssamling: Radikalisering som kan føre til voldelig ekstremisme,Kriminalomsorgens Høgskole og Utdanningssenter KRUS, Lillestrøm

22. november: Pengespill ut av kontroll? Lansering av ny behandlingsmetode for pengespillsavhengighet – pengespill og samfunnets ansvar. Stiftelsen Bergensklinikkene, Bergen

22. november: Lucy Smiths barnerettighetsdag, Oslo

21.-22. november: AIM2 – Utgreiing og behandling av barn og unge med en skadelig seksuell atferd, Hordaland

21. november: Tilbakeføringskonferansen 2017: Penga og A4-livet

21. november: Hvordan tilpasse velferdstjenestene for vanskeligstilte? Åpen forelesning på HiOA, Oslo

16. november: Urban boligplanlegging for alle, Oslo

16. november: Kurs for skolene i Hordaland: Demokratisk utdanning og inkludering i skolen, Hordaland fylkeskommune, Bergen (kurset fortsetter 21. og 30. november)

15.-17. november: Security, Democracy & Cities Conference, Coproducing Urban Security Policies, DHUB, Barcelona

15.-16. november: Nordisk konferanse om vold og behandling, ATV,Oslo

15. november: Ungdatakonferansen, NOVA, Oslo

14.-15.november: Nasjonal fagkonferanse – Utfordrende samarbeid – når barn og unge blir kasteballer, Oslo

14. november: Fagdag om negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse, Kristiansund

14. november: Frokostseminar: Kjønnslemlestelse. Forebygging og informasjon om helsehjelp til flyktninger, asylsøkere og bosatte i Norge, Oslo

13.-15. november: Samarbeid for voldsutsatte i nære relasjoner, Oslo

13.-14. november: Vold og overgrep i nære relasjoner. Fokus på avdekking, lindring og behandling, Gjøvik. Påmelding her

13.-14. november: Nasjonalt seminar for forskere på rusmiddelfeltet, Vettre. (Frist for påmelding og innsending av abstracts er 1. juli.

10. november: Forbundet mot rusgifts fagdag 2017 – Cannabis og hjernen

9.-10-november: Velferdskonferansen 2017 Unge på randen. Om ungdom, utenforskap og arbeid 

9. november: Forebygging av digital vold, Oslo

9. november: Designing out Crime 2017, Oslo

6.-11. november: Restorative Approaches in Youth Settings, Berkshire, UK

6.-7. november: Nasjonal nettverkskonferanse om barn og unge med problematisk eller skadelig seksuell atferd på nett , Tromsø

6.-7. november: Radikaliseringskonferansen Innlandet 2018, Gjøvik. Påmelding her.

6. november: Seminar om barnekonvensjonen, Oslo

4.-12. november: Redd Barnas Forstyrringsuke: fokus på forebygging av seksuelle overgrep

3. november: Mangfoldskonferansen 2017, LO, Trondheim

2.-3. november: Seminar om tvangsekteskap, kjønnslemlestelse, ærerelatert vold og negativ sosial kontroll, Tromsø

2. november: 1. kursdag om barn og ungdom med problematisk og skadelig seksuell atferd, Oslo

2. november: Fagdag om vold og overgrep blant ungdom, Bergen

2. november: Frokostseminar: Blir skandinaviske velferdstjenester svekket av markedsreformer? Institutt for samfunnsforskning, Oslo


Oktober

30. oktober – 2. november: Si det til noen! En uke om vold i nære relasjoner 2017, Lillesand

30. oktober – 3. november: Trygghetsuka om vold i nære relasjoner, Aurskog-Høland, Fet og Sørum

30.-31. oktober: Barne- og ungdomskonferansen 2017, Bodø

30.oktober: Temadag om vold og seksuelle overgreb mod børn med handicap, Socialstyrelsen, Valby, Danmark

27. oktober: Modum Bad konferansen 2017: #psyktnormalt, Oslo  

27. oktober: Samfunnets risikofaktorer – kunnskap og råd, Oslo 

26. oktober: Fagdag om vold og overgrep blant ungdom, Tromsø  

24. oktober: Den nasjonale konferansen om å forebygge vold i nære relasjoner 2017, Oslo 

24. oktober: AIM – Basic Awareness – oppfølging av barn og unge med en skadelig seksuell atferd, introduksjonskurs, Hordaland  

24. oktober: Barn på flukt, asyl – levekår – integrering, NTNU, Trondheim

20. oktober: Den nasjonale konferansen mot radikalisering og voldelig ekstremisme 2017, Oslo

10.- 18. oktober: Utstilling: Hvis klær kunne fortelle, Hønefoss 

13. oktober: Gratis nettkurs om skolemiljø og mobbing, påmeldingsfrist 13. oktober  

13. oktober: Konferanse om forebygging av ulovlig radikalisering og voldelig ekstremisme blant ungdom, Tromsø  

5. oktober: Lansering av stedsanalyse Grønland, Oslo

5. oktober: Sammen mot seksuelle overgrep, Bergen

4.- 6. oktober: Nordisk storbykonferanse: Storbyens hjerte og smerte, Trondheim

1.-4. oktober: 15th ISPCAN European Regional Conference on Child Abuse and Neglect, Haag, Nederland


September

28. september: Fagkonferanse om unge voksne i fengsel, Lillestrøm

28. september: Frokostseminar: Hvordan blir barns oppvekst og medborgerskap formet av migrasjon? Institutt for samfunnsforskning, Oslo

27. september: Den nasjonale integreringskonferansen, Oslo

26.-28. september: Barnet & Rusen 2017, Sandefjord

26.-27. september: Personundersøkelse, Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS, Lillestrøm

26. september: Arbeidslivskriminalitet – historikk og status, Fafo, Oslo

20. september: Sikkerhetskonferansen 2017, Oslo

20.-22. september: Barn over grenser – Norsk barnevern i en mangfoldig verden, Norsk barnevernkongress, Oslo (påmelding innen 15. juni)

19.-22. september:  VINN -Motivasjonsprogram for kvinner. Grunnopplæring. Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter, Lillestrøm  

14. september: Kurs om digital vold, Stiftelsen Tryggere, Oslo

13.-16. september: 17th Annual Conference of the European Society of Criminology, Cardiff, Wales

6.- 9. september: 2nd European Conference on Domestic Violence, Porto, Portugal

5.- 6. september: SLT-konferansen 2017. Trondheim


August

31. august: Foyerkonferansen 2017, Bodø

31. august: Frokostseminar: En uke med vold 2017, NKVTS, Oslo

30.-31. august: Tilbakeføring og forvaltningssamarbeid, Kriminalomsorgens Høgskole og Utdanningssenter KRUS, Lillestrøm 

30. august: Barrierer mot hjelp ved vold, Dinutvei.no og NKVTS, Oslo

30. august: Nettverksbygging for dem som arbeider med flyktninger, RVTS-Vest, Stavanger

7.-10. august: 29th Annual Crimes Against Children Conference, Dallas Texas


Juli

24.-28. juli: EFRJ (European Forum for Restorative Justice) Summer School 2017, Como

4. -7. juli: CJP’s International Criminal Justice Summer Courses 2017, Barcelona


Juni

27. juni: Frokostseminar: Politiets arbeid med kjønnslemlestelse, Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress, Oslo 

25.-26. juni: ICSC 2017: 19th International Conference on Sociology and Criminology, Paris, Frankrike

23. juni: Arbeidsledige unge – merket for livet? SAMSVAR-seminar om unge arbeidsledige, deres møte med NAV og potensielle arbeidsgivere,  Høgskolen i Oslo og Akershus

20.-22. juni: Preventica Professional fair, European Forum for Urban Security, Paris

21. juni: Countering Hate: Nordic Conference on Hate Speech, Stavanger

19.-21. juni: The Stockholm Criminology Symposium, Stockholm, Sverige

19.-20. juni: Deutscher Präventionstag, DPT22: «Prävention & Integration», Hannover, Tyskland

14.-15. juni: Unge i fengsel og friomsorg, Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS, Lillestrøm

13. juni: Ungdom, rusmiddelbruk og bytte av sex, Oslo

13.juni: Hvordan involvere innvandrerorganisasjoner i framtidas integreringsarbeid, Fafo-frokost med rapportlansering, Oslo

7.-9. juni: International Conference on the subject of «Doping and Public Health», Oslo 

6.-7. juni: Conference on Youth and Young adult offenders, Barcelona, Spania

6. juni: Ung og digital 2017, Oslo

02. juni: Conference on Restorative Justice in Intercultural Conflicts, Berlin

01. juni: Ungdom, vold og overgrep, Oslo


Mai

31. mai: Forebyggingsforum, tema: Barn og unges bruk av sosiale media, Bergen

31. mai: Fagkonferanse om barn og unge, Oslo

30. mai: Oslofrokost – hvordan motvirke tendenser til økt ulikhet i Oslo?, Oslo

22.-23. mai: Skolevegring 2017, en konferanse om skolevegring, frafall, forebygging og nærvær, Jobb aktiv, Gardermoen. Se videopptak fra konferansen!

15.-17. mai: The second conference on Technology in Corrections, Praha, Tsjekkia

9.-11. mai: NSfK Research Seminar: Migration and Criminology, Örenäs slott, Skåne

9.-11. mai: NSfK Research Seminar: Migration and Criminology, Örenäs slott, Skåne

10. mai: SaLTo-konferansen 2017, Oslo

9.-10. mai: Barn og unge med skadelig seksuell atferd. Den viktige hjelpen for å forebygge overgrep mot barn, Fredrikstad

9. mai: The rise of polarisation and radicalisation in Europe, Rimini, Italia

9. mai: Nyttige verktøy til bruk i samtaler med personer som i sinne har utøvd vold. Stiftelsen Tryggere 

8.-9. mai: Preparing, Detecting and Investigating Cybercrime Incidents in Financial Institutions, Trier, Tyskland

4.- 5. mai: Barnevernkonferanse 2017, Hønefoss. Fylkesmannen i Oslo og Akershus


April

28.april: Lansering av rapporten «Vern av risikoutsatte voksne», Bufdir, Oslo

27. april: Rusforebygging i fremtidens skole, Actis – Rusfeltets samarbeidsorgan.  Oslo

27. april: Familiearbeid og sikkerhetsarbeid i saker som omhandler tvangsekteskap og æresrelatert vold, Bufdir, Oslo

26.-28. april: Kunnskapsbasert bekjempelse av terrorisme, Counterterrorism (CT) and Applied Intelligence Course, Haag

26. april: Frokostseminar: Barn i krise. Samarbeidet mellom barnevern og politi, Oslo

25.-27. april: Kriminalforebyggende innsats. Konferanse om forskningsbasert forebygging, hvorfor og hvordan? Kulturbadet, Sandnessjøen

24.-25. april: Strafferettskonferansen, tema aktiv – tryggere, Loen

24. april: Motiverende samtaler med ungdom, Oslo, DEL 2

1. april: Frokostseminar med rapportlansering: Bolig først i rus og psykisk helsearbeid, Oslo

6. april: Frokostseminar: Sivilombudsmannens årsmeldinger – barnekonvensjonen og forvaltningen, Oslo

6. april: Den Kriminalpræventive Dag 2017: GENERATION UNG – Kriminalitetsforebyggelse på rette vej?, Skive, Danmark

5. april:  Boligens betydning for barnefamilier og unge. Bergen

5. april: Prestasjonspress i skolen: Hvem har ansvaret og hva gjør vi med problemet? NIFU, Oslo 

4.april: Fafo-frokost med rapportlansering: Et liv på vent. Opphold i asylmottak og konsekvenser for integrering, Oslo

3. april: Boklansering: Sirkel – en metode for relasjonsarbeid og godt læringsmiljø, Litteraturhuset, Oslo


Mars

30. mars: Oppvekstkonferansen 2017, «Parallellsamfunn, er det oss?», Det norske teatret, Oslo

29. mars: Frokostseminar: Områdeløft som metode – erfaringer fra Groruddalssatsingen: nyttig for andre kommuner?, Oslo

29. mars: Prevention of Radicalisation in Prison and in Probation, European Seminar, The Hague

28.-29. mars: Sikkerhetskonferansen 2017, Oslo

22. mars: Menn og vold i nære relasjoner – menns egne erfaringer, Bufdir, Oslo

21. mars: Motiverende samtaler med ungdom, Oslo,  DEL 1

21.03-22. mars: Råd för framtiden 2017, arrangert av BRÅ i Malmø. Hvordan kan det lokale kriminalitetsforebyggende arbeidet utvikles og styrkes?

20.-23. mars: Justice and the Children of Incarcerated Parents: an international conference, Rotorua, New Zealand

14.-15. mars: PKF-konferansen, Thon Hotel Oslo Airport

13. mars: Frokostseminar: Barnevernungdom i overgangen til voksenlivet, Oslo

8. mars: Seminar om vold i nære relasjoner i samiske samfunn. Lansering av rapport. Karasjok

6. mars: Utenforskap i det flerkulturelle Norge – individuelle og samfunnsmessige perspektiver, Lærernes hus, Oslo

2.- 3. mars: European seminar: Preventing and Countering Discriminatory Violence at the Local Level, Wien, Østerrike

2.-3. mars: Erfaringskonferanse om områderettet arbeid i levekårsutsatte områder, Oslo

2. mars: Frokostseminar: Ungt medborgerskap – betingelser og barrierer for unges deltakelse i politikk og foreningsliv, Oslo

2. mars: Kurslederkurs for ansatte i kommunen: Om radikalisering og voldelig ekstremisme. Nydalen i Oslo

2. mars: Meningen med vold og grove seksuelle overgrep, Oslo


Februar

20. februar: Søknadsfrist for kommuner i Hordaland til å delta i utviklingsarbeid ang. implementering av Motiverende samtale. Kurset holdes våren/høsten 2017

16. februar: Nordic MenEngage Conference: Making the Invisible Visible: Transforming Social Norms among Boys & Men for Gender Justice in Practice, Oslo

15. februar: Fafo-frokost: Barne- og ungdomsarbeideren – en underbrukt ressurs? Oslo

13.-14. februar: Kommuneplankonferansen 2017, Trondheim

10. februar: Uinteressert ungdom eller vanskelige voksne? Om ungdomsmedvirkning i samfunnsplanlegging – bla ved forebygging av ekstremisme. HiOA, Pilestredet 32.

10.februar: Stor-høring om «Glassjenta», Felix konferansesenter, Oslo

10. februar: Lansering av boken Restorative Processes from Oslo to Havana and Back, UiO, Oslo

9. februar: Strafferettkonferansen 2017, Soria Moria Hotel, Holmenkollen

9. februar: Helseministeren overtar anbefalinger om seksuelle overgrep mot gutter og menn, Oslo

9.-11. februar: The 44th Annual Conference of the Western Society of Criminology, Las Vegas, Nevada, USA

6.-10. februar: No Hate – Kurs om hatprat på internett for ungdomsarbeidere fra Europa, Oslo

8. februar: Kurslederkurs for ansatte i skolen: Om Radikalisering og voldelig ekstremisme, Nydalen i Oslo

8. februar: Nasjonal konferanse om cannabis – Ut av tåka 2017, Kilden Teater- og konserthus, Kristiansand

6. februar: Markering: Internasjonal dag mot kjønnslemlestelse av jenter, Oslo

3. februar: Praksisverksted for bygging av mestringstillit, bla bruk av BaM. Oslo. Dette er et totimers kurs som følges opp i mars, april, mai og juni. Ingen påmelding!

2.- 4. februar: Ungdommens hjerte og smerte 2017, Trondheim


Januar

31. januar: Lansering av Barn i Norge-rapporten 2017 – Tema: Barn i konflikt, Oslo

26. januar: Frokostseminar: Skoleresultater for barn og unge i barnevernet – ny statistikk, Litteraturhuset i Oslo

23.-24. januar: SLT-innføringskurs (kun for SLT-koordinatorer)

23. januar: Kurslederkurs for NAV-ansatte: Om radikalisering og voldelig ekstremisme, Nydalen i Oslo

19.-20. januar: ICSCL 2017: 19th International Conference on Sociology, Criminology and Law, London, England

17. januar: Straff som virker. Debatt om ungdomsstraff, samfunnsstraff og narkotikaprogram med domsstrolskontroll, Litteraturhuset i Oslo

12.-13. januar: ICCCF 2017 : 19th International Conference on Computer and Cybercrime Forensics, Durban, Sør Afrika

2016

Desember

15.-19. desember: 18th World Congress of Criminology, New Delhi, India

14.-15. desember: The European Crime Prevention Award (ECPA) and Best Practice Conference (BPC), Bratislava, Slovakia

14. desember: Fagkonferanse – Hva betyr den nye MDMA/ecstasy-bølgen?, Oslo Kongressenter, Oslo

12. desember: Frokostseminar: Hvorfor skal vi sikre oss? Oslo

12. desember: Temadag om problemskabende ungegrupperinger og forebyggelse af bander, Aalborg

8.12. desember: Frokostmøte: Hvordan forebygge ekstremisme?, KS Agenda møtesenter, Oslo

7. desember: Snubletråden, Gjeld som hinder for tilbakeføring. Frokostseminar og lansering, Netteverk etter Soning, Røde Kors, Oslo

7. desember: Sex og samfunns onsdagskurs: Mindreårige migranter og seksualitet: Sårbarhet, utnyttelse og overlevelsesstrategier, Oslo

5. desember: Frokostmøte: Fylla har skylda? Kulturhuset, Oslo

1.-2. desember: Annual Conference on Countering Terrorism 2016, Tier, Tyskland

November

30. november: Dataspillkonferansen 2016, Røde kors’ konferansesenter i Hausmannsgaten 7, Oslo

30. november: Seminar: Mellom ekskludering og inkludering. Et møte med Deeyah Khan m.fl., Stiftelsen Arkivet, Kristiansand

30. november: Seminar om lokal forebygging av Radikalisering og Voldelig Ekstremisme (RVE), Union Scene, Drammen

30. november: Kveldsseminar om lokal forebygging av Radikalisering og Voldelig Ekstremisme (RVE), Union Scene, Drammen

30. november: Åpent foredrag om doping: Bør du kunne noe om doping? I så fall: hva?, Egersund kulturhus, Eigersund kommune

29. november: Konferanse om barneekteskap, Senter for svensk-norsk samarbeid, Oslo 

29.november – 2. desember: 29th Annual Australian and New Zealand Society of Criminology Conference, Hobart, Australia

24.-25. november: Safer Cities – Crime Prevention through Urban Design, Planning and Management, Athen, Hellas

25. november: Frokostseminar: Behandlingstilbud til voksne som utøver vold, NKVTS, Oslo

25. november: Tale er gull – DU plikter å stoppe vold mot kvinner – Gratis konferanse, Oslo

22.-23.november: SLT-koordinator konferanse, Gardermoen

17. november: Trygg Læring konferansen 2016, Oslo

16. november: Ungdatakonferansen 2016, Høgskolen i Oslo og Akershus, Oslo

15.-16. november: Nasjonal fagkonferanse: Hjelp som hjelper – evidensbaserte metoder for barn og unge gjennom to tiår, Atferdssenteret, Oslo Kongressenter, Oslo

15.november : Antidoping Norges Kunnskapssenters årlige nasjonale seminar, Lillestrøm

    Fant du det du lette etter?

    JaNei