Eksterne kurs og konferanser

Oversikt over relevante kurs og konferanser i Norge og utlandet:

2020

November

30. november-1. desember: Ung velferd. Om ungdom, utenforskap og arbeid, JobbAktiv, Gardermoen

30. november – 5. desember: REstART Festival, The European Forum for Restorative Justice (EFRJ), Festivalen holdes online på Zoo platform

Desember

1.-3. desember: Barn&unge-kongressen 2020, Digital kongress, Helsedirektoratet m.fl.

2. desember: Oppvekstkonferanse, webinar, Fylkesmannen i Rogaland

3. desember: Å leve med hatprat – en hverdag for mange med funksjonsnedsettelser, Fafos youtubekanal

3.-4. desember: Skolenærvær Bodø, JobbAktiv, Bodø

8.-10. desember: Ruskunnskap, KRUS, Lillestrøm

10. desember: Menneskehandel eller utnyttelse av sårbare, RVTS Nord o.a., Bodø

15. desember: Samtaler med barn og unge om vald og overgrep, RVTS Vest, webinar

15. desember: «Ett glass mindre»- Desemberkonferansen 2020, Actis, digitalt på Zoom

16. desember: Videokurs om narkotika, Akan, Zoom

 


2021

Januar

22. januar: Fagdag om forebygging av trusler og vold i møte med tjenestemottaker, Fagfokus, Webinar

27. januar: Sinnemestring Brøset-modellen 202, RVTS Øst, Oslo

28. januar: Januarkonferansen om vold og seksuelle overgrep 2021, RVTS Nord, Tromsø

Februar

4.-5. februar: Miljøterapikonferansen, Fagfokus, Gardermoen

5. februar: Bekymringsfull seksuell atferd hos barn og unge, RVTS Vest, Webinar

10. februar: Tilbakeføringskonferansen 2020, Røde Kors/Nettverk etter soning, Oslo

17. februar: Verksted for kommunens arbeid med handlingsplan, vold i nære relasjoner, inkl. æresrelatert vold og negativ sosial kontroll. RVTS Midt m.fl., digital deltakelse for kommuner i Trøndelag og Møre og Romsdal

19. februar: Webinar om PROFESOR – et kartleggingsverktøy i arbeidet med barn og unge voksne som har utøvd grenseoverskridende seksuelle handlinger, RVTS Vest

24. februar: Verksted for arbeid med arbeidsplassens rutiner knyttet til æresrelatert vold og negativ sosial kontroll, RVTS Midt m.fl., Møre og Romsdal. Workshopen blir digital.

Mars

8.-9. mars: Dagsenterkonferansen 2021, Fagfokus, Gardermoen

11. mars: Alor nettverkssamling, Korus-Vest, Bergen

15.-16. mars: Manglende boevne, Fagfokus, Lillestrøm

April

7. april: TryggEst-konferansen 2021, Bufdir, Oslo

14-15. april: Råd för framtiden 2021, Brottsförebyggande rådet (BRÅ), Karlstad

September

9.-10. september: Septemberkonferansen – Traumer og rus, RVTS Vest, Bergen

 

Tidligere kurs og konferanser

    Fant du det du lette etter?

    JaNei