Eksterne kurs og konferanser

Oversikt over relevante kurs og konferanser i Norge og utlandet:

2020

September

30. september: Motiverende intervju (MI), Korus Nord, digitalt

Oktober

7. oktober: Livskvalitet – lansering av Norges første befolkningsundersøkelse – webinar, Helsedirektoratet

7. oktober: Sinnemestring Brøset Modellen 2020, RVTS Øst, Oslo 

7. oktober: Konferansen om seksuallovbrudd – straff og oppfølging, KRUS, Lillestrøm

12.-13. oktober: Samling for regionale radikaliseringskoordinatorer, KRUS, Lillestrøm

14., 15. og 16. oktober: Nasjonal mentoropplæring om forebygging av radikalisering og v oldelig ekstremisme 2020 – Samling 1, RVTS Vest, Bergen
Les mer om mentoropplæringen

15. oktober: Ut av selvskading. Veier til forståelse. ISOP Seminarer, Oslo 

16. oktober: Fagdag for lavterskeltiltak om utnyttelse og menneskehandel, RVTS Øst, Oslo (flyttet til 5. november)

19.-20. oktober: Skolevegringskonferansen 2020, JobbAktiv, Gardermoen (utsatt fra mai)

19.-20. oktober: Ungt utenforskap, JobbAktiv, Gardermoen

19.-20. oktober: Sorg og traumer, JobbAktiv, Gardermoen

27.-29 oktober: MI gruppeterapi, KoRus Vest, Bergen

28. oktober: Fag- og erfaringssamling for rusmestringsenhetene og andre rusenheter, KRUS, Lillestrøm

28. og 29. oktober og 3. november: Mental health and radicalisation, RVTS Sør, kurs/webinar

29.-30. oktober: Barnevernkonferansen 2020, Fylkesmannen i Nordland, Bodø

November

2.-3. november: Regional konferanse (digitalt) om negativ sosial kontroll og æresrelatert vold, RVTS Midt, for Trøndelag og Møre og Romsdal

4. november: Fag- og erfaringssamling om unge, KRUS, Lillestrøm

4., 5. og 6. november: Nasjonal mentoropplæring om forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme 2020 – Samling 2, RVTS Vest, Bergen
Les mer om mentoropplæringen

5. november: Fagdag for lavterskeltiltak om utnyttelse og menneskehandel, RVTS Øst, Oslo

9.-10. november: Vold i skolen, JobbAktiv, Gardermoen

9.-10. november: Barnevernskonferansen 2020, JobbAktiv, Gardermoen

12. november: Webinar om medieskadelighet, deltakelse via Zoom, Universitetet i Oslo

18., 19. og 20. november: Nasjonal mentoropplæring om forebygging av radikalisering og v oldelig ekstremisme 2020 – Samling 3, RVTS Vest, Bergen
Les mer om mentoropplæringen

19. november: TryggEst-konferansen 2020, Bufdir, Oslo (flyttet til april 2021)

19.-20. november: Fordypningskurs i Motiverende Samtale (MI), KoRus Vest, Bergen

23. november: Fagseminar om forskningsbasert implementeringskunnskap, NKVTS/RBUP Øst og Sør, Oslo

26.-27. november: Skolenærvær Bergen, JobbAktiv, Bergen

30. november-1. desember: Ung velferd. Om ungdom, utenforskap og arbeid, JobbAktiv, Gardermoen

Desember

3.-4. desember: Skolenærvær Bodø, JobbAktiv, Bodø

8.-10. desember: Ruskunnskap, KRUS, Lillestrøm


2021

Januar

28. januar: Januarkonferansen om vold og seksuelle overgrep 2021, RVTS Nord, Tromsø

Februar

10. februar: Tilbakeføringskonferansen 2020, Røde Kors/Nettverk etter soning, Oslo

Mars

15.-16. mars: Manglende boevne, Fagfokus, Lillestrøm

April

14-15. april: Råd för framtiden 2021, Brottsförebyggande rådet (BRÅ), Karlstad

September

9.-10. september: Septemberkonferansen – Traumer og rus, RVTS Vest, Bergen

 

Tidligere kurs og konferanser

Fant du det du lette etter?

JaNei