Eksterne kurs og konferanser

Oversikt over relevante kurs og konferanser i Norge og utlandet:

2020

Juni

2. juni: Gatenær 2020, KORUS, Oslo

23. juni: Forebygging av voldelig ekstremisme i forskning og praksis, UiO/Norges forskningsråd, Oslo

September

9.september: Den nasjonale konferansen om å forebygge vold i nære relasjoner, Sekretariatet for konfliktrådene

10.-11. september: Septemberkonferansen – Traumer og rus, RVTS Vest, Bergen

15. september: Tilbakeføringskonferansen 2020 «Borte bra, men hjemme ikke nødvendigvis best?», Røde kors/Nettverk etter soning, Oslo

28.-29. september: Vold i eldreomsorgen, JobbAktiv, Gardermoen

Oktober

07. oktober: Sinnemestring Brøset Modellen 2020, RVTS Øst, Oslo 

November

 

Tidligere kurs og konferanser

Fant du det du lette etter?

JaNei