Gertrud Sofie Hafstad og Else-Marie Augusti, forskere ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) presenterer funn fra UEVO-undersøkelsen. Hvordan kan voksne bedre hjelpe ungdommer som er utsatt for krenkelser både hjemme og fra jevnaldrende? Filmen er nå tilgjengelig for alle. 

Se filmen med undertekster her.

Se filmen uten undertekster her.

UEVO-studien, den første av sitt slag i Norge, er en nasjonalt representativ omfangsundersøkelse av volds- og overgrepserfaringer og omsorgssvikt blant 9 240 ungdom i alderen 12 til 16 år.

Det er en rekke interessante funn fra denne undersøkelsen. I denne filmen fokuserer forskerne på at ungdom som opplever krenkelser hjemme, også er mer utsatt ute blant jevnaldrende. Seksuelle krenkelser er i fokus i denne filmen.

Seksuelle overgrep fra noen på ens egen alder er ganske vanlig i ungdomstiden. Få ber imidlertid om hjelp til håndtere slik opplevelser. De som har opplevd flere slike krenkelser forteller i mindre grad om det til voksne hjelpere, og går dermed potensielt glipp av muligheten til å få hjelp. Dersom disse ungdommene får hjelp tidlig, kan de få hjelp til å bearbeide det de har vært utsatt for, og ytterligere krenkelser kan forebygges.

Hafstad og Augusti trekker frem eksempler på hva som kan gjøres for å unngå at ungdommer opplever denne typen krenkelser:

  • Voksne må være der ungdommene er
  • Det forebyggende arbeidet må begynne tidlig
  • Ungdom trenger undervisning om intimitet og grenser
  • Voksne må være oppmerksomme og tørre å spørre

Mer informasjon om undersøkelsen og selve rapporten ligger på NKVTS sine nettsider.  

Om foredragsholderne:

Else-Marie Augusti er forsker med doktorgrad i psykologi. Hun har forsket på barn utsatt for vold og overgrep, og hvordan slike erfaringer henger sammen med barns tanker, hukommelse og psykiske helse.

Gertrud Sofie Hafstad er psykolog og forsker. Hun har jobbet med forskning om barn, vold og traumer siden 2006, og er prosjektleder for UEVO-studien.