SLT-konferansen 2019 – Sandefjord

SLT-konferansen 2019 ble avholdt på Scandic Park Hotell i Sandefjord, 6.-7. november. 

Takk til alle som valgte å komme til vår konferanse, og ikke minst alle som holdt lærerike og spennende innlegg. En spesiell takk til ungdommene som delte sine erfaringer med salen. 

Flere kommuner har allerede meldt sin interesse til å være vert for neste års konferanse. Vi kommer tilbake med tid og sted. 

Vi har snakket mye om ungdom – la oss snakke med ungdom!

Det må sies å være hovedbudskapet fra flere av innlederne.

Barneombudet ved Seniorrådgiver Anders Prydz Cameron minnet salen om barnekonvensjonen og delte  sin kunnskap på hva ungdom som faller utenfor, forteller – mens representanter fra Politidirektoratet viste til forebyggingsstrategien som nå har fullt fokus i politiet gjennom politireformen og lokalt samarbeid.

Ungdommer fra ungdomshuset Naper’n1916 og Fellesverket i Sandefjord fortalte om hvordan fritidstilbud og annet i dette prosjektet, har forandret hverdagen for dem som sliter. At de forsøker å forandre det negative til det positive, ble vist på en humørfylt måte da de delte ut «Leksedrikk for den kunnskapstørste» som en motvekt til rusbrus.

Foreldre fra Sandefjord fortalte om hvordan de har etablert nettverket Foreldrenettverket 13+ og hvordan de som foreldre kan samarbeide.

Proffer fra Forandringsfabrikken kunne på bakgrunn av råd fra mange ungdommer, formane forsamlingen at voksne må spille på lag med ungdommen når det er grunn til bekymring.  De som har hatt trøbbel i livet sitt og som har fått hjelp – vet mye om hvordan trygge voksne bør oppføre seg for å få tillit, slik at barn og unge tør å si fra på et langt tidligere tidspunkt enn mange gjør i dag.

I år, i likhet med tidligere år delte også flere SLT-koordinatorer gode eksempler og erfaringer fra sine kommuner. Kjersti Draugedalen, Birgitte Søderstrøm, begge fra Tønsberg kommune og Kristin W. Stensholt fra Færder fortalte om hvordan de har samarbeidet og strukturert arbeidet opp mot problematiske ungdomsgrupperinger. Elin Tuft fra Os i Hordaland fortalte om «Venneveko». I den sammenheng ble «skravlekoppen» lansert – og dermed ble Os den første skravlekopp-kommunen på Vestlandet.

Lieneke de Laat opprinnelig fra Nederland, nå SLT-koordinator i Ullensaker delte sine erfaringer med kartlegging av utfordrende ungdomsgrupperinger og samarbeid mellom kommune og politi i Nederland.

At forebygging lønner seg – det er det ikke tvil om! Prosjektleder Gustav Wiberg Aurdal i  KS presenterte verktøyet Utenfor-regnskapet som de har utarbeidet for å  hjelpe kommuner til å synliggjøre dette i kroner og ører. Og bydelsdirektør Øyvind Henriksen i bydel Nordre Aker i Oslo fortalte om hvorfor og hvordan de har valgt ta dette regnskapet i bruk.

Programmet for SLT-konferansen 2019

Innleggene som ble holdt på konferansen:

Onsdag 6. november:

Ungdommene som faller utenfor – hva forteller de og hvilke rettigheter har de?, Anders Prydz Cameron, Barneombudet

Politireformen og lokalt samarbeid, Anne Merete Ansok og Jane Bechmann Dahl, Politidirektoratet

Åpning ved ordfører Bjørn Ole Gleditsch

Ungdomshuset Naper’n1916, Jarle Hem, Kristine Vedvik Henriksen og Rebecca Andersen, Naper’n 1916

Fellesverket i Sandefjord, Susann Angell,  Kristian Jørgensen, og Stian Allum, Fellesverket 

SLT-arbeidet i Sandefjord, SLT-koordinator Eddie Whyte

Torsdag 7. november: 

«Unge som bruker vold» Årsaker og gode råd formidlet av ungdommer fra Forandringsfabrikken, Proffer sammen med prosjektleder Ingeborg Ensrud, Forandringsfabrikken 

Hvordan er det å være gjenstand for en radikaliserings-bekymring?, Erik Lindbæk Kruse, Forebyggende koordinator i Fredrikstad

Kartlegging av ungdomsgjenger i Nederland, Lieneke de Laat, SLT-koordinator, Ullensaker

Beefing, – og hvordan jobbe med kriminalitet i grupper /gjenger, internt og på tvers av kommuner, Kjersti Draugedalen og Birgitte Søderstrøm, SLT-koordinatorer i Tønsberg og Kristin W Stensholt, SLT-koordinator i Færder

«Venneveko», Elin Tuft, SLT-koordinator, Os i Hordaland

Hvordan møter konfliktrådet unge kriminelle? Lars Otto Justad, Konfliktrådet Sør-Øst

Når pressen ringer! Gro Jørgensen, Konfliktrådet

 

Se omtale om konferansen på Konfliktrådet.no

 

Målgruppe for konferansen er landets SLT-koordinatorer og ungdomskoordinatorer fra konfliktrådet

Målet for konferansen: Utveksle erfaring og god praksis i det kriminalitetsforebyggende arbeidet i kommunene, samt samle SLT- og ungdomskoordinatorer og bidra til en tettere dialog.

Konferansier: Anna Seljebø og Anja Bakkeli, Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging

Fant du det du lette etter?

JaNei