SLT-konferansen 2018

Den 19.-20. september arrangeres årets SLT-konferanse i Drammen. Konferansen som er for SLT-koordinatorer i kommunene og ungdomskoordinatorer i konfliktrådene arrangeres årlig og er en arena for kunnskapsformidling, erfaringsutveksling og nettverksbygging.

Konferansen foregår på hotell Scandic Ambassadour i Drammen. Hotellet ligger bare et steinkast fra tog og buss, så bilen kan trygt stå!

Konferansen er nesten gratis. Nytt av året er en egenandel på kr. 500,- som må betales inn ved påmelding. Egenandelen betales til konto 7694 05 10798.

Ved betaling benyttes følgende informasjon:

Sekretariatet for konfliktrådene

Postboks 2110 Vika, 0125 Oslo

Ved E-faktura benyttes org.enhets.nr: 986074465

Innbetalingen må merkes med navn, slik at vi ser hvem det er betalt for.

Påmeldingen gjelder kun én overnatting. Ved behov for en ekstra natt i forkant av konferansen, må denne bestilles og dekkes av en selv.

Påmeldingsfrist 1. september 2018. Påmeldingen er bindende.

Følgende temaer vil bli belyst på årets konferanse:

  • Konfliktrådet mot 2020
  • Kriminalitetsforebygging – er vi på riktig banehalvdel?
  • Hvordan bruke statistikk i forebygging av kriminalitet?
  • Ungdomstråkk i Drammen
  • Bildedeling og seksuelle krenkelser på nett
  • Siste nytt fra Politidirektoratet
  • Konfliktrådet i Vestfold– en ressurssterk samarbeidspartner?
  • Samarbeid SLT/UK, Konfliktråd – hvilken nytte kan disse to ha av hverandre?
  • Erfaringsdeling: Forebyggende tiltak lokalt

Program – SLT-konferansen 2018

Konferansen er nå fulltegnet og påmeldingen stengt.

 

 

Fant du det du lette etter?

JaNei