Innspillskonferansen, 27. oktober 2016

Statssekretær Ove Vanebo i Justis- og beredskapsdepartementet tok med seg en stor bunke gode innspill tilbake til regjeringen etter Innspillskonferansen 27. oktober 2016. Her kan du se opptak av hele konferansen.

Hensikten med inspillskonferansen var å gi viktige stemmer fra kommuner, frivillige organisasjoner og næringsliv en mulighet til å legge frem sitt syn på hva regjeringen bør satse på i fremtidens kriminalitetsforebyggende arbeid. Arrangør var Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging (Kfk), og innspillene forvaltes videre av Departementsutvalget for kriminalitetsforebygging.

Lurer du på hva som ble sagt? Vi filmet hele konferansen. Se dem lenger ned på denne siden, organisert etter tema.

Her kan du dessuten laste ned en PDF med oppsummreing av innspillene.

Film fra innspillskonferansen: Del 1

Kl. 10.00 – 10.10:
Åpning av dagen v/statssekretær Ove Vanebo

Kl. 10.10 – 11.00:
Tema: Frafall fra videregående skole / arbeidsledighet
1. Tingvoll kommune v/ Njål Torbjørn Bjørdal, Spesialvernepleier i psykiatritjenesten
2. Norsk organisasjon for asylsøkere, NOAS v/ Mari Seilskjær, rådgiver
3. Elevorganisasjonen v/ Iben Nygaard, sentralstyremedlem elevorganisasjonen
4. Enebakk kommune v/ Per Øyvind

Film fra innspillskonferansen: Del 2

Kl. 11.00 – 11.50
Tema: Kriminalitet og mobbing på internett
1. Pro senteret v/ Sarah Sangesland Warpe, spesialkonsulent, Pro Senteret
2. Redd Barna v/ Pia Lang-Holmen, selvstendig rådgiver
3. Skien kommune v/ Frøydis Straume, SLT-koordinator
4. Dignatio v/ Ludwig Sandell, CTO & «Etisk hacker»

Film fra innspillskonferansen: Del 3

Kl. 12.20 – 13.10
Tema: Rus og doping
1. Antidoping Norge v/ Fredrik Lauritzen, avdelingsleder, forebygging og folkehelse
2. Fauske kommune v/ Per-Gunnar Skotåm, kommune- og formannskapsmedlem, gruppeleder og representant for den politiske ledelse
3. ACTIS, Mina Gerhardsen, generalsekretær
4.Bergen kommune v/ Kari Nordeide, MO-LA-Stiftelsen

Film fra innspillskonferansen: Del 4

13.20 – 14.00
Tema: Forebygging av utvikling av parallellsamfunn
1. Organisasjonen mot offentlig diskriminering, OMOD v/ Akhenaton de Leon
2. Norges idrettsforbund v/ Per Tøien, leder av idrettspolitisk avdeling
3. Bærum kommune v/ Mari Oppedal/ Heidi Burstedt, SLT-koordinator
4. Næringslivets sikkerhetsråd v/ Jack Fisher Eriksen, direktør

Film fra innspillskonferansen: Del 5

14.10 –15.00
Tema: Tilbakefall til ny kriminalitet og god tilbakeføring
1. Kirkens sosialtjeneste v/ Jørn Holmen, virksomhetsleder og Arve Vatn, fengselskontakt ved Jarlegården i Steinkjer
2. Røde Kors, Nettverk etter soning v/ Stian Estenstad, leder Nettverk etter soning
3. Musikk i fengsel og frihet v/ Mari Tangen, administrativ leder Musikk i fengsel og frihet (Miff)

Fant du det du lette etter?

JaNei