I «Europeisk narkotikarapport 2019», kan du lese om en markant økning i beslag og bruk av kokain og heroin, og at syntetiske stoffer i større grad produseres i Europa. Men Cannabis er fortsatt det mest brukte illegale rusmiddelet.

Oppsummering:

Kokain: store rekordbeslag, nye distribusjonsmetoder og dokumentasjon på økende helseproblemer, mer og renere kokain

Heroin: indikasjoner på markedsendringer. Heroin er fortsatt det vanligste illegale opioidet på narkotikamarkedet i Europa, og er en stor bidragsyter til narkotikarelaterte kostnader på helse- og sosialområdet.

Nye syntetiske opioider: er en økende bekymring. Den nåværende opioid-epidemien i USA og Canada er for det meste drevet av bruken av syntetiske opioider. Selv om disse stoffene for øyeblikket kun utgjør en liten andel av narkotikamarkedet i Europa, representerer de en økende bekymring, med bruk knyttet til forgiftninger og dødsfall. Elleve nye syntetiske opioider ble oppdaget i Europa i 2018, vanligvis i form av pulver, tabletter og væsker

Cannabis: Cannabis er fortsatt det mest brukte illegale rusmiddelet i Europa. Utbredelsen framgår tydelig av prevalensdata, beslag og behandlingsbehov. Det estimeres at 17,5 millioner unge europeere (15–34 år) har brukt cannabis det siste året (EU-28) (estimat for 2017).

Digitalisering; digitalisering av markedsplasser for kjøp og salg, bestilling til hjemlevering.

Neste år blir det en endelig vurdering av EUs narkotikastrategi (2013–20). I løpet av denne perioden har man i Europa sett store forandringer i utfordringene på narkotikafeltet, blant annet framveksten av flere ikke-kontrollerte stoffer.

 

Du kan lese hele rapporten i PDF utgave her.