Carolina Øverlien, forskningsleder ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) har vært prosjektleder for to intervjustudier hvor 33 svenske og norske jenter ble intervjuet om sine opplevelser med kjærestevold. Jentene fortalte om til dels grov vold, trakassering, seksuell vold og overgrep. 

Det var flere av jentene som opplevde alvorlig fysisk vold, og som fryktet for livet sitt. Intervjuene avdekket også en type vold som er mer skjult og tvetydig enn den fysiske volden. Flere av jentene opplevde for eksempel at kjæresten drev med sosial kontrollering, ved at de bestemte hva de skulle ha på seg, eller at jentene ikke fikk lov til å ha mannlige venner.

Et annet viktig funn var at flere av jentene bortforklarte kjærestens oppførsel, og ikke forstod at det de ble utsatt for var vold. En av jentene ble beordret av kjæresten til å gi seksuelle tjenester, og trodde at dette var helt vanlig.

Øverlien ønsker at denne volden tas på like stort alvor som for voksne. Dette er et viktig budskap til alle som arbeider med barn og unge.

Intervjuene er del av et europeisk samarbeidsprosjekt kalt STIR – Safeguarding Teenage Intimate Relationship. NKVTS har publisert flere artikler tilknyttet forskningsprosjektet. Mer informasjon om prosjektet og artiklene finnes på deres nettsider.