#starttotalk er laget av Europarådet, og er tenkt som et felles europeisk løft for å sette søkelyset på det vanskelige temaet overgrep i idretten. Kampanjefilmen er nå oversatt til norsk, og budskapet med kampanjen er at voksne må begynne å snakke for å forebygge og avdekke overgrep.

Idrettsforbundet, Barne- og likestillingsdepartementet og Kulturdepartementet står sammen om kampanjen og filmen i Norge. Kulturminister Trine Skei Grande trekker i denne artikkelen frem at nesten alle norske barn med i idrett, og de har rett til en trygg opplevelse på trening. Særforbundene og idrettskretsene oppfordres til å ta opp forebygging av seksuelle overgrep mot barn i idretten i sine lokaler kretser.

Idrettsforbundet har arbeidet med tematikken over lengre tid, og har blant annet utformet egne retningslinjer mot seksuelle overgrep og trakassering. På deres nettsider finnes også en veileder, relevante filmer, informasjonsmateriell og råd til hvordan gå frem ved mistanke om seksuelle overgrep og trakassering.

På Europarådets nettsider om kampanjen #starttotalk finnes forslag til aktiviteter og mer materiell.