MiRA-senteret i Oslo sentrum har åpent hus for kvinner som ønsker rådgivning i saker om vold i nære relasjoner, sosial kontroll, samarbeid med offentlige tjenester og kvinnenes utfordringer i møte med skole, helsetjenester eller barnevern. De arrangerer en rekke aktiviteter, workshops og kurs med temaer som helse, grensesetting og foreldrerollen.

MiRA-senteret i Oslo har i over 20 år arbeidet for minoritetskvinners rettigheter. Kfk var nylig på besøk på senteret, og fikk høre mer om hvordan de jobber med å videreutvikle et landsdekkende rådgivningstilbud til kvinner og unge jenter. Kfk har bevilget kr 750 000 i tilskudd til prosjektet.

Brukermedvirkning

Senteret legger vekt på å inkludere brukerne i alt sitt arbeid. Både når de skriver høringssvar på forslag til nye lover eller hva slags sosiale aktiviteter og kurs de skal arrangere, så tar de brukerne med på råd. Alle aktiviteter skal ha et formål, for eksempel å bygge nettverk eller styrke relasjoner mellom barn og foreldre. De legger vekt på at kvinnene skal bli en ressurs i sitt eget lokalmiljø, og mange steder i Oslo har det blitt opprettet nettverk av kvinner som støtter hverandre. Senteret nyttiggjør seg også av lokale tilbud i byen, som bibliotek og svømmehall. Dette er tiltak som bidrar positivt til integrering og inkludering i nærmiljøet og reduserer opplevelse av utenforskap.

Foredrag

MiRA-senteret får mange henvendelser om å holde foredrag for eksempelvis barneverntjenesten, skoler og helsestasjoner. Om kort tid lanserer de en egen nettside med oversikt over deres kompetanse, der foredrag kan bestilles. Leder for senteret var på den nasjonale konferansen om å forebygge vold i nære relasjoner, og hennes foredrag kan leses her. I anledning den internasjonale kvinnedagen inviterer MiRA-Senteret til et viktig arrangement om minoritetskvinners rettsstilling i norsk politikk og lovverk, med tittelen «Lovens ofre. Les mer og meld deg på her.

Les mer om MiRA-senterets arbeid på deres nettsider.