Til tross for at årets influensa har lagt sin demper på mangen aktivitet – møtte samtlige påmeldte til årets introduksjonskurs i SLT-modellen 30.-31. januar på Quality Hotell Olavsgaard ved Lillestrøm. 

Innføringskurset er en fast aktivitet for Kfk og arrangeres hvert år for nye SLT-koordinatorer. I løpet av to dager får deltagerne et innblikk i SLT-modellen, koordinatorrollen og hva kriminalitetsforebyggende arbeid egentlig handler om.

God kommunikasjon er viktig for oss alle, ikke minst for en koordinator som har som sin oppgave å bringe folk sammen. Sibeth Hoff skuespiller og kommunikatør med lang erfaring innenfor kommunikasjonsfeltet bidro med nyttig kunnskap om hvordan vi fremstår i møte med andre. Og ikke minst om hvordan vi med få grep kan justere oss i enkelte situasjoner.

Flere koordinatorer med litt fartstid kom også for å dele sine erfaringer med de nye koordinatorene, for å inspirerer og advare. Dette var noe deltagerne satte stor pris på.

Frøydis Straume, mangeårig SLT-koordinator i Skien fortalte om sin rolle og hvordan hun samarbeider nært med både folkehelse- og BTI-koordinatoren i kommunen. Ida Eliseussen fra Nes og Lieneke de Laat fra Ullensaker delte sine erfaringer fra tiden som nye koordinatorer og fortalte om hvordan de har gått frem i sitt arbeid, hva de har hatt god erfaring med, og hva de har opplevd som utfordrende i arbeidet. Her var det mange nyttige tips å hente.

Etter en lang og innholdsrik dag, med mye kaffe, litt softice og popcorn var det deilig å roe det ned med en hyggelig middag i hotellets restaurant.

Vår egen Catharina Borchgrevink innledet den andre dagen med temaet vold i nære relasjoner, og om hvordan Kfk jobber opp mot dette.

Deretter presenterte SLT-koordinatorene Bjørn-Erik Pedersen fra Ås, Inga Marit Bakken fra Lørenskog og Tuva Engen fra Ski kommune SLT-modellen i sine kommuner, før de ga de nye koordinatorene noen utfordringer som de kunne tygge på i et gruppearbeid. Målet med denne øvelsen var å se hvordan kommunene kan løse utfordringer ved hjelp av SLT-modellen.

Kompetansesenter Rus (Korus) er en viktig samarbeidspartner for SLT- koordinatorene lokalt. Denne gangen hadde vi invitert Anniken Therese Sand fra KoRus Oslo til å fortelle litt om kompetansesentrenes rolle og hvilke verktøy de kan tilby SLT-koordinatorer i sitt arbeid. Hun oppfordret alle sammen til å ta kontakt med sitt lokale Kompetansesenter Rus og innlede et samarbeid med dem.

Konfliktrådet er en nyttig samarbeidspartner for SLT. Både med tanke på tilbudet om gjennomrettende prosesser, men også som forvalter av straffereaksjonene ungdomsstraff og ungdomsoppfølging. Ungdomskoordinator Thov Midtsund Nordbø fra Konfliktrådet i Oslo og Akershus ga en god innføring i sitt arbeidet og oppmuntret de nye koordinatorene til å søke samarbeid ungdomskoordinatorene i nærområdet.

Helt tilslutt fikk koordinatorene en lynrask gjennomgang av Veiviseren for kriminalitetsforebygging og den nye digitale utgaven av SLT-håndboken samt grep man kan ta for tryggere nærmiljøer, før de var på tide å dra hjem!

Vi ønsker å takke alle kursdeltagerne for sitt engasjement disse to dagene og ønsker dem lykke til i sitt viktige arbeid ute i kommunene!

Du finner programmet og alle innleggene her