I forbindelse med Covid-19 pandemien har Sfk i samråd med Justis- og beredskapsdepartementet valgt å gjennomføre et digitalt alternativ i stedet for en konferanse med fysisk oppmøte som var planlagt i september. 

Vi vil formidle relevant kunnskap om å forebygge vold i nære relasjoner gjennom en annen løsning, som vi vil informere mer om i august.