Hvorfor bruker barn vold? Hvordan kan voksne stoppe barn trygt når de bruker vold? Hva bør hjelpetjenestene, skole og politi gjøre for at barn ikke skal utøve vold? Og hvordan kan vi hjelpe barn som bruker vold?

I rapporten SINT UTENPÅ VONDT INNI, utgitt av Forandringsfabrikken, gir 101 barn i alderen 13-20 år, med erfaring fra vold og kriminalitet, svar på disse spørsmålene.

Du finner denne rapporten og andre nyttige rapporter med oppsummert kunnskap fra barn på Forandringsfabrikken kunnskapssenter .