Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging arrangerte i 2017 den første nasjonale konferansen om å forebygge vold i nære relasjoner på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet. Over 300 deltakere fra både praksisfeltet, forskning og frivillige organisasjoner fikk faglig påfyll fra varierte og spennende innledere.

Statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet Anette Carnarius Elseth (FrP) åpnet  konferansen. Hun trakk blant annet frem egen erfaring med saker som omhandler vold i nære relasjoner fra sin lange fartstid i politiet. Deretter var det duket for en rekke foredrag fra både forskere og fra praksisfeltet. Presentasjonene kan lastes ned nederst i denne saken.

Deltakerne fikk også god tid til å mingle og bli kjent på tvers av fagfelt og profesjoner. En rekke organisasjoner hadde stands der man kunne lære mer om hvordan de jobber med å forebygge vold i nære relasjoner. Disse ble godt besøkt i pausene.

Det er tydelig at dette temaet engasjerer på tvers av profesjon og fag, i forskningen og ute i tjenestene. For å forebygge vold i nære relasjoner er samarbeid og samordning essensielt, noe flere av innlederne trakk frem.

Kfk ønsker å takke alle innlederne for at de delte sin kunnskap, og for den store interessen for deltakelse på konferansen!

Her kan presentasjonene lastes ned i pdf-format (oppdateres):

Åpning, statssekretær Anette Carnarius Elseth

Forebyggende strategier, Elisabeth Myhre Lie

Forskning om forebygging av vold og partnerdrap, Solveig Karin Bø Vatnar

Barns strategier når de vokser opp med vold i hjemmet, Carolina Øverlien

Å komme ut av voldsspiralen, Fakhra Salimi

Kjærlighet uten vold – nytenkende krisesenterarbeid i Moss, Råde, Våler og Rygge kommune, Irene Lillejord

Hvordan kan helsetjenesten forebygge vold i nære relasjoner, Tayyeb Choudri

Utvikling, gjennomføring og evaluering av primærforebyggende tiltak – hva er virksomt, Svein Mossige

Filmene som ble presentert av kommunikasjonssjef i Kripos Ida Dahl Nilssen finnes her:

Kjernekar

hvorlite.no

Ikke alle hemmeligheter skal holdes