Det er et stadig økende behov for kunnskap om barn og unge med skadelig seksuell atferd (SSA). RVTS Øst arrangerte denne uken et grunnleggende kurs om tematikken, og salen var smekkfull av pedagoger, barnevernsansatte, helsepersonell og andre.

Det har vært et økende fokus på unge som begår vold og seksuelle overgrep både fra myndighetenes side, ute i tjenestene og nylig i media. En rapport fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) avdekket nylig store mangler i behandlingstilbudet til unge med skadelig seksuelle atferd. Som et tiltak for å bedre på dette arrangerer de regionale ressurssentrene om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS-ene) nå kurs om tematikken.

Foredragsholderne Monica Jensen fra Statens Barnehus i Oslo og Kristian Lunde fra Sykehuset i Østfold holdt i kurset, som er det første av sitt slag på Østlandet. Ifølge dem har det vært for lite fokus på dette i hjelpeapparatet, samt at det mangler kompetanse i tjenestene og det er vanskelige å få til et godt samarbeid mellom de aktuelle instansene. De trakk frem at dette handler om å forebygge vold og seksuelle overgrep mot barn – samtidig som man skal ta vare på og hjelpe både den som er utsatt og den som utøver vold og overgrep.

Et nyttig praktisk verktøy

I tillegg til kunnskap fra forskning og praksisfeltet, særlig fra V27 i Bergen og Januscenteret i Danmark, fikk deltakerne øve seg på å bruke «Trafikklyset». «Trafikklyset» er et verktøy for å identifisere, vurdere og gi respons på seksualitet som fremmer bekymring. Gjennom caser med ulike situasjoner ble deltakerne utfordret til å avgjøre om en atferd var «grønn», «gul» eller «rød» – og det ble ordentlig diskusjon knyttet til flere av sakene.

Kurset er det første i en rekke på tre om forståelse, utredning og behandling av unge med bekymringsfull seksuell atferd. De neste kursene retter seg mot de som jobber med utredning og behandling i barne- og ungdomspsykiatrien og Statens Barnehus. Det kom et lite hjertesukk fra flere i salen som ønsket å delta på de neste kursene selv om de jobbet andre steder. Det er et veldig tydelig engasjement rundt disse ungdommene, og Kfk håper at flere vil få sjansen til å lære mer om hvordan man kan forebygge at unge begår seksuelle overgrep mot andre barn.

Les mer om kurset på RVTS Øst sine sider. Trafikklyset kan bestilles herfra.

Les mer og last ned NKVTS sine rapporter om temaet her. 

Last ned Kripos sin rapport om unge anmeldt for voldtekt her.