Vi som voksne kan ofte tenke at vi har gode velferdstilbud og gode idèer som passer ungdom, men er det egentlig slik? Fylkesmannen i Oslo og Viken tok initiativ til å gjennomføre et prosjekt for å undersøke hva det innebærer at velferdstjenestene er ungdomsvennlige. 

På nettsidene kan du som jobber med ungdom få et innblikk i hva ungdom tenker om hvordan de ønsker å bli møtt av deg som jobber i velferdstjenestene, hvordan ungdom takler motgang og det å bli stilt krav til, hva ungdom tenker om respekt og anerkjennelse og hva ungdom tenker om sosiale medier.

Du kan også ta en test for å finne ut hvor ungdomsvennlig din tjeneste er og du kan laste ned et hefte som inneholder mange nyttige tips.

Her finner du lenke til nettsiden: www.ungdomsvennlig.no