En tidlig januarmorgen kom trøtte, men interesserte 6-klassinger inn i klasserommet på en skole i Oslo. De ble møtt av to personer de ikke kjente fra før: Rona og Anine fra Støttesenter mot Incest Oslo, som skulle bruke to timer sammen med elevene for å snakke om seksuelle overgrep. Kfk fikk lov til å observere undervisningen, som er et opplegg utviklet av Redd Barna og Støttesenter mot Incest Oslo med støtte fra blant annet Kfk.

Undervisningen startet med at Rona og Anine snakket om det som er normalt og fint med seksualitet, før de gikk over til hva seksuelle overgrep er – både det som skjer mens man er i samme rom, og det som foregår på internett. Mange barn opplever å få meldinger som kan oppleves som ekle eller som de blir redde av, og det var flere i klassen som visste hvordan de kunne blokkere brukere og rapportere om meldinger. Et sentralt poeng som ble gjentatt mange ganger i undervisningen er at dersom man selv blir utsatt for seksuelle overgrep, eller får høre at en venn har blitt det, er det veldig viktig at man forteller det til en voksen man stoler på. Barna fikk også høre at seksuelle overgrep aldri er barnets skyld, at det alltid er den voksne som har skylden.

Gode og dårlige hemmeligheter

Ved hjelp av to filmsnutter ble barna introdusert for to historier fra virkeligheten, produsert av Redd Barna og fortalt av barneskuespillere fra filmene om Doktor Proktor. Filmene ble brukt til å starte samtaler i fellesskap om gode og dårlige hemmeligheter, om hvilke voksne man kan få hjelp av, og om hvordan det kan være vanskelig å se på utsiden hvordan noen har det inni seg. Elevene var reflekterte og hadde mange gode tanker om blant annet hvilke voksne man kan gå til; foreldre, lærer og helsesøster. Mot slutten av undervisningen oppsummerte Rona hva de hadde snakket om, før elevene fikk utdelt røde hjerter der de skulle skrive hva de trengte fra voksne for å føle seg trygge – og hva de selv kan gjøre for å være en god venn hvis noen har det vanskelig. De voksne skulle også skrive hva de kunne gjøre for at skolen skal være en trygg plass for alle barn. Både elevene og de voksne trakk frem at det var viktig med god omsorg for at barn skal være trygge.

Utviklet for barn på 5. – 7. trinn

#JegErHer Undervisningsopplegg om seksuelle overgrep er utviklet for barn på 5. – 7. trinn. Det består av to filmer og et samtaleverktøy med informasjon om forberedelser og etterarbeid, og forslag til diskusjonsspørsmål og forklaringer, samt råd om hvordan møte og følge opp barn som forteller om overgrep. I etterkant av undervisningen kan det komme fortellinger fra barn som har opplevd seksuelle overgrep, og det anbefales derfor at man i forkant har en god beredskapsplan på skolen, at helsesøster er involvert og at man har kontakt med eksterne ressurser som for eksempel barneverntjenesten.

Mer informasjon om undervisningsopplegget finnes på Redd Barna sine nettsider. Filmene kan lastes ned her. Skoler i Oslo-området kan også kontakte Støttesenter mot Incest Oslo for informasjon om hva de kan bidra med av undervisning både på barneskolen og på ungdomsskolen.