Reykjavik har gjort et imponerende arbeid for å redusere rusbruk blant barn og unge. Fra å ligge på toppen i Europa på rusbruk, mye vold og ordensforstyrrelser i sentrum – er nå ungdom på Island de som ruser seg minst

Andelen ungdom som hadde ruset seg på alkohol de siste 30 dagene har gått ned fra 42% i 1998 til 7% i 2018.

I møtet med riksadvokatembete, samstemmer både statsadvokater og politi at dette har vært et stort dugnadsarbeid mellom offentlige og private aktører under mottoet «It Takes A Village To Raise A Child».

Reykjavik er langt mere bevist på skadevirkning av rus- og alkoholmisbruk i dag enn for 10 år siden. Det har vært et stort fokus på tilrettelegging av tiltak basert på empiri og grundig forskning. Det handler om å involvere fleste mulige ressurser, private og offentlige for å forebygge rusmisbruk.

Det ble satset stort på et profesjonelt forebyggende ungdomsarbeid kombinert med involvering fra familier og frivillige aktører. Modellen trekkes frem som en viktig grunn til at Island har lykkes – og har hatt stor suksess på ulike kulturelle nivå, og kanskje spesielt når det gjelder fotball og det islandske landslaget.

Alle som arbeider med barn og unge samarbeider, og det har vært en enorm satsing på sportsklubber, aktiviteter og fritidsplasser. De ansvarlige skal ha utdannede, profesjonelle trenere. Kommunen har jevnlig kontakt med de største idrettsklubbene og fritidsklubbene. Hele tiden har det vært viktig å holde en god og jevnlig kontakt med politet både for å opprettholde engasjement og dele informasjon begge veier.

Forskning hadde vist at ungdom som ikke ruset seg, drev med organisert idrett, tilbragte mye tid med familien, ble sett på skolen og tilbragte lite tid utendørs på kveldstid.

Det ble derfor satt i gang en rekke tiltak for å få flest mulig ungdom involvert i organisert idrett, fritidsklubber og andre kulturelle aktiviteter. Les mere om tiltakene under «møtet med kommunen», i slutten av artikkelen.

Les artikkelen fra det spennende besøket på Island her (PDF):