Denne guiden har to deler: Den første gir inspirasjon til hvordan fosterfamilier kan bidra til å forhindre at et fosterbarn blir misbrukt. I den andre delen vurderes emner som barns seksualitet, vold mot barn, bivirkninger etter angrep, barn med bekymringsfull seksuell oppførsel, grooming etc.

Guiden inneholder dessuten spørsmål til refleksjon, samt verktøy og inspirasjon til fosterfamiliens arbeid med å forebygge, oppspore og håndtere  vold og seksuelle overgrep mot barn og unge.

Guiden er utarbeidet av  Socialstyrelsen i Danmark – med innspill fra fosterfamilier og samarbeidspartnere.

Last ned «Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge. En guide til plejefamilier – om forebyggelse, opsporing og håndtering» (pdf)