Tryggehetsvandring er en metode for å skape et bedre nærmiljø. Metoden kan anvendes av alle. Det er beboerne og de som er virksomme i ett område som har den beste kunnskapen om nærmiljøet. Lokalkunnskapen medfører at man vet hvilke steder som oppleves som trygge, eventuelt utrygge – og man vet hvorfor det er slik.

Hensikten med denne manualen er å sette alle i stand til å utføre en effektiv trygghetsvandring.

Klikk her for å lese manualen oversatt til norsk og tilrettelagt av SLT-koordinator Eivind Fivesdal i bydel Alna i Oslo (pdf)

Her kan du lese Askim kommune sin rapport fra deres trygghetsvandring 31.8.18 (pdf)

Og her et eksempel fra Lørenskog: Trygghetsvandring 05.03.2019

Brå sin veileder for trygghetsvandringer finner du her.

Les også håndboka om Tryggere nærmiljø – om kriminalitetsforebygging og fysiske omgivelser