Trygghetsvandring kan skape et bedre og tryggere nærmiljø for beboere og de som jobber der. Metoden er enkel og kan brukes av alle. Under en trygghetsvandring ser man nærmiljøet med andre briller og klarer lettere å identifisere utfordringer og diskutere tips til forbedringer.

Trygghetsvandring i Lørenskog er forankret i politiråd og fulgt opp gjennom SLT-arbeidet. SLT står for Samordning av Lokale kriminalitetsforebyggende Tiltak og er en del av det tverrfaglige samarbeidssystemet (TFS) for barn og unge i Lørenskog.

Last ned rapporten «Trygghetsvandring 5. mars 2019 Lørenskog kommune» (pdf)

Her finner du et tilsvarede eksempel fra Rinkeby i Stockholm: Trygghetsvandringer

Les også håndboka «Tryggere nærmiljø – om kriminalitetsforebygging og fysiske omgivelser».