Politiet, kriminalomsorgen og Malmø kommune tar i bruk et tydelig budskap og tilbud om hjelp for å stoppe den grove volden mellom tunge kriminelle miljøer.

Innbyggere og myndighetene i Malmø har sett seg lei på gjentakende grov vold og skuddvekslinger i det offentlige rom. Volden involverer et mindre knippe tunge kriminelle miljøer, men går utover alle som bor og jobber i byen.

Group Violence Intervention (GVI) handler kort oppsummert om å formidle et tydelig budskap om at volden må opphøre, konfrontere de kriminelle med konsekvensene av deres handlinger, og tilby hjelp. Et viktig utgangspunkt for strategien er at ingen er tjent med skuddvekslinger, verken de kriminelle selv, innbyggerne eller myndighetene.

GVI foregår blant annet gjennom såkalte «call ins». Dette er møter mellom representanter for kriminelle miljøer, etater som jobber med temaet, og engasjerte medborgere. Etatene samarbeider også om tilbud til gjengmedlemmer som ønsker å hoppe av.

Metoden ble utviklet i Boston i USA på 1990-tallet og er benyttet i en rekke andre byer i USA med gode resultater.

Les mer om prosjektet og se informasjonsfilm på Malmø kommunes nettside