Navnet Sjumilssteget refererer til folkeeventyret om Askeladden og hans gode hjelpere. Ifølge nettsidene til sjumilssteget er forklaringen på navnet slik:

I lys av programvinklinga om samarbeid, ble vi særlig fascinert av eventyret om Askeladden og de gode hjelperne. Han hadde 6 hjelpere – med han selv var det til sammen sju i trebåten de reiste med. Samarbeid mot målet var i fokus. Men først og fremst dreide fascinasjonen seg om den ene av hjelperne som hadde sju skippundlodd på beina. Hvis disse ble tatt av, ble hjelperen så lett i bena at han kunne fyke like til verdens ende på et øyeblikk. Vi så for oss at vi skulle ta av skippundloddet fra «beina til kommunene» – og navnevalget ble derfor uløselig knyttet til denne spesielle hjelperen som hentet vann til kongen for at Askeladden skulle få kongsdattra og halve kongeriket.

Sjumilssteget er utarbeidet av Fylkesmannen i Troms, og har som mål å få kommunene i Norge til å ta i bruk FNs barnekonvensjon i det daglige arbeidet. Bakgrunnnen for opplegget er at Fylkesmannen i Troms ønsket å styrke den tverrfaglige tilnærmingen i arbeid med barn og unge.

Sjumilssteget har valgt ut syv artikler i barnekonvensjonen som de ønsker at kommunene fokuserer på. Dette inkluderer retten til medbestemmelse, god omsorg og vern mot overgrep. Ved å velge ut noen artikler håper de at det blir enklere for kommunene å bruke barnekonvensjonen når de planlegger og kvalitetssikrer sine tjenester til barn og unge.

nettsidene til sjumilssteget finnes en selvhjelpspakke