Denne håndboken beskriver i fem trinn hvordan få til samarbeid/samordning i praksis og gir nyttige verktøy for hele samordningsprosessen.

Med filmene «Varför ska kommunen arbeta brottsförebyggande?» og «Torget» beskriver BRÅ hhv hvorfor det er viktig at kommunene bør prioritere kriminalitetsforebyggende arbeidet og hvordan arbeidet kan bli kunnskapsbasert.

Last ned håndboka «Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete» (pdf)

Mer nyttige stoff fra BRÅS på feltet kan du se her.

BRÅ har tidligere også utgitt håndboken Orsaksanalys i lokalt brottsförebyggande arbete. Håndboka beskriver konkret hvordan lokale aktører kan gå fram, steg for steg, for å gjennomføre en analyse av årsakene til kriminaliteten.