Bekymringssamtalen er et strukturert verktøy for politiets samtaler med unge og deres foresatte om risikoadferd og kriminalitet. Samtaleverktøyet brukes for å kartlegge og identifisere risiko- og beskyttelsesfaktorer i den unges liv med tanke på kriminalitet. Gjennom samtalen skal den unge og deres foresatte gjøres ansvarlig for å forebygge en framtidig kriminell adferd.

Bekymringssamtalen brukes som begrep på samtaler politiet har med barn og deres foresatte, og er et verktøy som anbefales brukt når det avdekkes uønsket/kriminell adferd som kan føre til utvikling av en kriminell løpebane.  Samtaleverktøyet brukes i politiets forebyggende arbeid, som en reaksjon på uønsket adferd, og for å lede ungdom over i et forsonings- og omsorgsspor. Det er viktig å skille mellom bekymringssamtale og et tradisjonelt avhør i en etterforskningssituasjon.

Politidirektoratet har laget en veileder for Bekymringssamtalen. Den finner du her.

Politihøgskolen tilbyr opplæring i bekymringssamtalen.