Likestillingssenteret har i flere år holdt kurset «Trygg i egen seksualitet», som nå finnes som nettkurs. Kurset gir kursdeltageren kunnskap om kjønn, normer, seksualitet og grensesetting rettet mot personer med utviklingshemming og funksjonsvariasjon. Kurset gir også deltageren kunnskap om hva vold og overgrep er, og hvordan vi kan håndtere og varsle overgrep.

Kurset består av tre deler, og hver del tar ca. 2 timer å gjennomføre. Hver del består av teori, filmer, oppgaver og refleksjon. Flere oppgaver er utformet slik at de kan brukes i personalgrupper eller med tjenestemottakere. Kurset er ett ledd i VIP-voldsforebygging og kommuner som deltar i VIP (Viktig Interessant Person) bør tilby kurset til sine ansatte.

Kurset består av tre deler:
Del 1 – Kjønn og normer
Del 2 – Seksualitet
Del 3 – Vold og grenser

Du finner nettkurset i Likestillingssenterets nettskole her.

Du må logge inn for å ta nettkurset. I denne lanseringsvideoen får du kort instruksjon til hvordan du logger inn og tar i bruk nettskolen.