Redd Barna har i flere år laget gode undervisningsopplegg for skoler. Gjennom filmer og undervisningsmateriell kan ansatte på skoler, og fra høsten 2020 barnehager, selv ta opp tematikken seksuelle overgrep mot barn. Opplegget er tilpasset de ulike aldersgruppene. Materialet er gratis, og kan bestilles fra Redd Barnas nettsider.  Del på Facebook

Redd Barna har i flere år laget gode undervisningsopplegg for skoler. Gjennom filmer og undervisningsmateriell kan ansatte på skoler, og fra høsten 2020 barnehager, selv ta opp tematikken seksuelle overgrep mot barn. Opplegget er tilpasset de ulike aldersgruppene.

Materialet er gratis, og kan bestilles fra Redd Barnas nettsider.