På 1990-tallet hadde Island en av de høyeste tallene i Europa når det gjaldt alkoholbruk blant tenåringer. Det var også et omfattende bruk av illegale rusmidler, spesielt cannabis, og økning i saker som omhandlet vold og ordensforstyrrelser. I dag topper Island den europeiske statistikken over tenåringene som ruser seg minst.

Suksessfaktorene i hele satsingen er en forskningsbasert praksis med en samfunnsbasert tilnærming, og politikken har blitt utformet og iverksatt i tett dialog mellom forskere, beslutningstakere og praktikere.

Last ned artikkelen «Island-modellen – Suksessoppskrift for forebygging av rusbruk blant tenåringer» (pdf)