Å snakke med barn og unge om seksuelle overgrep kan oppleves som vanskelig og noe som voksne helst avstår fra, Det er ikke desto mindre særlig viktig å gjøre dette på en god måte, der en er lydhør for barns/unges behov. Veilederen har bla spurt de unge hvordan de selv vil bli møtt og behandlet.

Veiledningen retter seg mot alle som arbeider med eller engasjerer seg for barn og unge som utsettes for seksuelle overgrep.

Last ned veiledningen «Inte ditt fel! Att förebygga sexuell utsatthet» (pdf)