Gladsaxe kommune i Danmark har fra 2016 hatt et fokus på tidlig og helhetlig innsats overfor sosialt vanskeligstilte foreldre og barn. Målet var å skape stabilitet i familien, bringe foreldrene nærmere arbeidsmarkedet eller utdanningssystemet og gi barna i familien et grunnlag for å kunne skape et godt liv. Innsatsen besto av et tverrfaglig team av tre familiekoodinatorer med sosialfaglig bakgrunn.

80% av familiene gir uttrykk for at de har opplevet en positiv progresjon i løpet av innsatsen. Langt de fleste synes de er kommet nærmere de mål de satte seg i utgangspunktet. Også barnas trivsel økte.

Last ned rapporten «Helhedsindsats for udsatte familier» (pdf)