Unge mennesker synes det ofte vanskelig å snakke om sex, flørting og sjekking og spesielt erfaringer som ligger i en gråsone eller er grenseoverskridende. Dette undervisningsmaterialet handler om flørting, kjønn, grenser og normer og gir lærere et verktøy til å få unge til å snakke om emnet.

Undervisningsmaterialet er utgitt av Det kriminalpræventive råd i Danmark. Rådet har alltid vært åpen overfor de tilsvarende organisasjonene i de nordiske landene å kopiere og bruke deres materiale fritt.

Last ned «Flirt og grænser. Undervisningsmateriale til 9. klasser» (pdf)

Lignende undervisningsmateriale med samme tema er laget for 10. klasse:
Last ned «Flirt og normer i grænselandet (pdf)

Og for videregående skole:
Last ned undervisningsmaterialet «Sex og normer i grænselandet» (pdf)

Les mer om vold og voldtekt på sidene til Det kriminalpræventive råd