Praktisk veiledning om hvordan man skal evaluere kriminalitetsforebyggende tiltak/innsatser. Guiden er rettet mot personer som ikke har erfaring med evalueringer. Den beskriver praktiske handlinger, tips, eksempler og praksis du kan bruke når du planlegger og gjennomfører en evaluering.

Last ned veilederen «Evaluering af kriminalpræventive indsatser» (pdf)