I Tromsø har skolene rapportert om en økning av seksuelt krenkende handlinger hos barn og unge. Politirådet vedtok i 2017 at det skulle lages en tverrfaglig plan for å forebygge og håndtere denne typen handlinger, og avdeling for oppvekst og utdanning ledet arbeidet med å utarbeide denne.

Planen inneholder en oversikt over relevante aktører, hvilke tiltak som allerede finnes og hvilke som skal igangsettes, samt en handlingsmatrise med oversikt over hva som bør gjøres når det oppdages både fysiske, verbale og digitale seksuelle krenkelser.

Planen kan lastes ned som pfd-fil her.