Barn som har gjennomgått et barneforhør på grunn av mistanke om at de har vært utsatt for vold, får ofte liten støtte og oppfølging. Denne veilederen beskriver en modell der sosialtjenesten tilbyr hjembesøk samme dag som barnet var til forhør. Målet er å bidra til at barnet beskyttes for vold, at relasjonene til foreldrene bedres og at de får mulighet til å hente seg inn etter den volden de allerede er blitt utsatt for.

Last ned veilederen «Efter barnförhöret – en modell för at ge stöd och information till barn och föräldrar vid misstanke om barnmisshandel» (pdf)