I rapporten kan du lære om erfaringer fra forebyggende arbeid i møte med barn forskjellige steder i landet, om politiets og barnehusets arbeid i Oslo, og du vil få informasjon om hvordan man kan arbeide med dette klinisk. Du kan også la deg inspirere av eksempler på tverrprofesjonelle samarbeid, som er sentralt for å lykkes i arbeidet med å forebygge skadelig seksuell atferd.

Dette er en rapport fra konferansen «De er alle barn» arrangert i juni 2019 av RVTS Øst, Barnehuset i Oslo, V27 og Redd Barna.

Rapporten er skrevet for dem som møter barn og ungdom i sitt daglige virke samt ledere og beslutningstagere. Temaene spenner fra forebygging til avdekking og behandling av skadelig seksuell atferd.

Last ned «»DE ER ALLE BARN» – Rapport fra en nasjonal konferanse om bekymringsfull/skadelig seksuell atferd hos barn og unge» (pdf)

Les mer om rapporten på sidene til RVTS Øst