Foreldre er bekymret på grunn av økt bruk av cannabis blant unge. – Vi er også bekymret, sier Espen Sandvold, prosjektleder innenfor rusforebyggende arbeid i Nannestad kommune.

Espen tok pause fra politiet: – Føler at jeg får gjort mer av det jeg brenner for her.

Han ble ansatt i stillingen i august i år og har permisjon etter mange år i politiet. Der jobbet han både operativt og med forbygging – de siste 19 årene i Eidsvoll.

I politiet har han sett tragediene som følger i kjølvannet av rusmisbruk, også cannabisbruk – alt det vonde rusmisbruk gjør med mennesker, ikke bare den det gjelder, men familien.

Det ser han også i jobben i kommunen, for eksempel hos foreldre som har oppdaget at tenåringen ruser seg jevnlig.

– Jeg ser den bunnløse sorgen det er for dem å stå i det, sier han.

Men det finnes hjelp.

Hans budskap er at det finnes et apparat for å hjelpe med verktøy til å gjøre det – uten at man havner i politiets registre.

Et verktøy er HAP – hasjavvenningsprogrammet, som Nannestad har tatt i bruk nå. Det tilbys ungdommer som er motivert for å slutte.

Undersøkelser og statistikk viser alarmerende høye tall for cannabisbruk i kommunen, sammenlignet med resten av landet. Dette har fått Nannestad til å ta grep. Sandvolds stilling, som er finansiert med prosjektmidler fra fylkeskommunen, er ett av dem. Det er også ansatt to utekontakter.

Les hele artikkelen fra rb.no her