Da bør du allerede nå holde av 10.- 11. mars 2020 i kalenderen din. Så får du muligheten til å bli med du også! 

Årets PKF- konferanse ble som vanlig holdt på Gardermoen, som er et sentralt sted for mange tilreisende. Konferansen har gjennom årene bygget seg opp til å bli en attraktiv møteplass for landets kriminalitetsforebyggere. Allerede et par uker etter invitasjonen var sendt ut og påmeldingen åpnet var halvparten av plassene revet vekk . Antallet som ville delta steg raskt til 330 personer nærmere påmeldingsfristen og en venteliste måtte opprettes. Dette er det høyeste antall påmeldte deltagere noen gang.

Vi tror at dette kan det skyldes et godt og variert program, men kanskje også at PKF-konferansen i dag er den eneste nasjonale kriminalitetsforebyggende konferansen, hvor landets forebyggere fra kommune og politi får påfyll av felles kunnskap. Men konferansen er også noe annet, den er en viktig møteplass for kontaktetablering og nettverksbygging.

PKF-konferansen 2019 hadde overskriften – Norske tilstander! Kanskje en litt drøy overskrift, tenker du? De fleste av oss rygger litt når vi får presentert begrepet «svenske tilstander». Så ille er det tross alt ikke her hjemme? Nei, kanskje ikke, men vi har noen  utfordringer her også som vi bør ta tak i.

Årets program var delt inn i fire deler. Under fanen Kriminalitet som primærstrategi hadde vi invitert ledelse fra Justis- og beredskapsdepartementet, politiet og konfliktrådet. Vi fikk høre om den nye avdelingen for kriminalitetsforebygging i departementet. Pod orienterte om  status og forventninger til utrulling av politireformen.  Konfliktrådet presentere veiviseren og en nyutviklet informasjonsapplikasjon om ungdomsstraff/ ungdomsoppføling som skal lanseres til sommeren.

Neste post på programmet handlet om russefeiring. Mange kommuner og lokalt politi bruker uante ressurser på forebygging av uønskede hendelser i russetiden. Alle sier at de vil ha en tryggere russetid, men det krever noen endringer både fra russen selv, foreldre, skoleeier, politi, treffarrangører og ikke minst kommunene som er vertskap for arrangementene. KoRus Øst snakket om russerfeiring i et samfunnsperspektiv og deres oppdrag Trygg russefeiring.

Narkotikapolitikken er i endring, og hvor går vi, spurte vi. Det svaret fikk vi ikke nå, men takket være gode innledere fikk vi mer dybdekunnskap om rusreformarbeidet, dagens forbruk av spesielt cannabis og en nyttig drøfting fra folkehelseinstituttet på eventuelle effekter av rusreformen.

Dag to var viet tema Kriminelle ungdomsgjenger – hva gjør vi?

Her hadde arrangøren invitert et bredt spekter av aktører fra kommunen, politiet, konfliktrådet og kriminalomsorgen/ungdomsenheten, i tillegg til forfatteren Ståle Økland  som kastet et skråblikk på det forebyggende arbeidet. Målet med denne sekvensen var å vise utfordringene mange kommuner står i, har i forhold til negative ungdomsmiljøet, koblet sammen med mulige tiltak.

Når en kommune som Kristiansand har store utfordringer  utfordringer med grov vold og alvorlig kriminalitet er det imponerende klarsynt at de også klarer å tenke på evaluering og forskning.  Universitetet i Agder som en totalt uavhengig institusjon fikk følge prosessene fra siden, og se hva som fungerte og hvor det buttet. Dette har gitt kommunen og politiet en verdifull kunnskap om hvordan et godt tverretatlig og tverrfaglig samarbeid kan gjøres enda bedre.

Denne dagen gav oss et godt innblikk inn i virkeligheten mange lokalsamfunn opplever fra tid til annen og hvor det er utfordrende og finne gode og virksomme tiltak. Vi tror dette er tema som bør drøftes videre ikke minst i forhold til forebygging. Hvordan kan vi sammen demme opp rundt rekruttering til disse miljøene? Har vi det verktøyene vi trenger i møte med de unge menneskene som er en del av de tunge kriminelle miljøene?

Tilbake til der jeg begynte – Gikk du glipp av årets PKF- konferanse? Hvis svaret er ja dessverre – da må du besøke siden pkforum.no og melde deg inn som PKF-medlem. Gevinsten er: 4 utsendelser av fagbladet Fokus og en sterkt redusert deltageravgift for neste års konferanse. Presentasjonene fra årets konferanse vil bli lagt ut på sidene i begynnelsen av april.

Har du innspill om kriminalitetsforebyggende temaer eller tiltak du ønsker å høre om, eller presentere selv på neste års konferanse hører vi gjerne fra deg – send oss noen ord på post@kriminalitetsforebygging.no

En stor takk til styret i PKF for en glimrende gjennomføring av konferansen! Vi gleder oss allerede til neste års konferanse!