For å forebygge sosialt utenforskap har NAV Alna i Oslo igangsatt et prosjekt som tilbyr ungdom nye mestringsarenaer.  Bydelen har en høy andel innvandrere og norskfødte med invandrerforeldre. Nær 25% av befolkningen er under 19 år. Mange av ungdommene faller utenfor skole og arbeidsliv og faren for sosialt utenforskap er derfor stort. «Start-up» kurset med praksisplass tilbys ungdom.

NAV Alna har i samarbeid med Oslo International Hub (OiH) og tidligere politimann Erik Andersen  igangsatt kurset, som har obligatorisk  oppmøte. Ungdommene får hjelp til å utarbeide en CV. De øver på intervjusituasjoner og  hvordan de skal presentere seg på telefon og i møter. De diskuterer også hvordan de skal håndtere avslag.

På et møte i bydelen forteller Alina Barysnikova, fra NAV Alna, Erik Andersen og Elisabeth Kalsnes fra OiH at mange av ungdommene er «streetsmarte», og har erfaringskompetanse fra gatemiljøet. Flere har vært involvert i kriminell virksomhet. Deres kompetanse kan overføres til andre og mer positive arenaer, slik at det å være gatesmart blir en ressurs. Samtidig forteller de at det er en utfordring at noen av deltagerne venter på dom på bakgrunn av kriminalitet. Ventingen skaper usikkerhet, sinne og frustrasjon. Derfor er også fysisk trening en del av programmet, slik at ungdommene får utløp for oppdemmet frustrasjon og sinne på en mer sunn og ufarlig måte. I tillegg får de trening på det personlige plan og på hva som kreves for å starte egen virksomhet. Vi hjelper dem med å avdekket deres faktiske situasjon og deres behov gjennom samtaler og aktiviteter, forteller Kalsnes. OiH startet sin virksomhet i 2013 og er en av Oslos største inkubatorer med spesialkompetanse om innvandrere. Les mer om OiH her.

Målet med prosjektet er å:
-hindre radikalisering
-ha et individuelt opplegg for hver enkelt utfra deres situasjon og deres behov.

Gjennom prosjektet identifiseres muligheter slik at ungdommene selv skal ønske å gå tilbake til skole, starte opp som gründer og/eller få annet inntektsgivende arbeid. De får individuell oppfølging for å sikre suksess.

Bydelen jobber aktivt med å tilby ungdom nye arenaer der de kan oppleve å bli lyttet til, bli  inkludert og samtidig bygge tillit til egen mestring. Bydelen har også arrangert en jobbmesse med godt oppmøte. Prosjektet, som er finansiert av Kfk, skal bidra til at ungdom  avstår fra kriminalitet og forebygge radikalisering.